7. konferencja InterNanoPoland

7. konferencja InterNanoPoland

W dniach 11-12 października odbyła się 7. konferencja InterNanoPoland (Business-to-Science Science-to-Business InterNanoPoland), które to wydarzenie objęliśmy patronatem medialnym

Wydarzenia | InterNanoPoland | Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET | Śląski Klaster Nano

InterNano Poland to największe w Polsce wydarzenie naukowo-biznesowe poświęcone nanotechnologii, stanowiące międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe i przemysłowe w dziedzinie nanotechnologii, co ma umożliwić dialog między światem nauki a biznesem.

Spotkanie jest coroczną okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania projektów badawczo-rozwojowych, zaprezentowania własnych osiągnięć oraz podzielenia się swoimi wynikami z liderami branży i inwestorami.

Konferencji towarzyszył konkurs 3W Nano Start-up Challenge skierowany do zespołów badawczych i start-upów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które rozwijają technologie z obszaru nanotechnologii, greentech i cleantech. Jego celem jest wyróżnianie najbardziej obiecujących projektów i promowanie przedsiębiorczości.

Organizatorami wydarzenia byli Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, Krajowy Klaster Kluczowy, a partnerzy: Bank Gospodarstwa Krajowego, Idea 3W, Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry