O nas

Wartością miesięcznika „Europerspektywy” od lat pozostaje wysoki standard edytorski, który przekłada się na jakość tekstów ukazujących się na łamach czasopisma. To także świetny poziom opracowania fotograficznego. W skład naszego zespołu wchodzą redaktorzy, fotoreporterzy i graficy – to ludzie o wysokich kompetencjach merytorycznych, dużym doświadczeniu zawodowym i szerokiej wiedzy praktycznej.

W działalności wydawniczej kierujemy się wartościami rzetelności przekazu, staranności w doborze środków komunikacji biznesowej i pozytywnego wyboru przypadków działalności gospodarczej.

Jesteśmy partnerem instytucji i organizacji biznesowych, m.in. Business Centre Club, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, współpracujemy także z niemal wszystkimi izbami gospodarczymi w regionie śląskim.

Europerspektywy O nas

Kim jesteśmy?

„Europerspektywy” są jednym z najdłużej ukazujących się czasopism biznesowych, wydawanych przez prywatnego wydawcę. W sposób nieprzerwany, bez dotacji zewnętrznych, ukazujemy się od wiosny 2006 roku. Jesteśmy miesięcznikiem wyłącznie z polskim kapitałem, prywatnym, niesponsorowanym przez instytucje regionalne i ogólnopolskie.

„Europerspektywy” są miesięcznikiem adresowanym przede wszystkim do środowiska biznesowego – są to osoby zarówno związane z zarządzaniem, czyli prezesi, członkowie rad nadzorczych, właścicieli film, jak i przedstawiciele instytucji branżowych, klastrów czy izb gospodarczych. Tematyka „Europerspektyw” skierowana jest także do samorządów miejskich i regionalnych oraz organizacji kulturalnych, których działalność związana jest z rozwojem, tradycją i kulturą regionu województwa śląskiego.

Tradycja firmy

„Europerspektywy” działają nieprzerwanie od 2006 roku. Ten czas działalności przełożył się na 157 numery, godziny przeprowadzonych wywiadów, setki artykułów, tysiące spotkań i jeszcze więcej fotorelacji. Dla nas były to lata nawiązywania relacji, obecności na wydarzeniach, relacjonowania tego, co na Śląsku ważne. Były to dla nas lata poświęcone tworzeniu społeczności śląskich przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w ogromie wydarzeń i spotkań, wyznaczających bieg przyszłości regionu.

„Europerspektywy” powoli przeradzają się w firmę pokoleniową. W lutym 2022 zmarł pomysłodawca i właściciel, a także wieloletni redaktor naczelny, śp. Janusz Pilszak. Schedę po ojcu przejął jego syn, Robert, który od samego początku zaangażowany był w działalność redakcyjną czasopisma. Dzięki udanej sukcesji „Europerspektywy” kontynuują swoją działalność – pamiętamy o tradycji, ale nie boimy się patrzeć w przyszłość, dostosowując się przy tym do wymogów stawianych nam przez dynamicznie zmieniającą się współczesność.

W ciągu tego czasu „Europerspektywy” oraz redakcja zostały wyróżnione i docenione przez różne gremia. Były to, m.in. Business Center Club, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (RIPH), Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (FRK), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN), Śląskie Stowarzyszenie Menadżerów w Katowicach, Województwo Śląskie, a także liczne firmy z regionu. W ostatnim roku „Europerspektywy” uhonorowano „Perłą w Koronie” – pamiątkowym medalem przyznawanym z okazji 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, jako wyraz uznania za zasług dla Izby i podziękowania za wieloletnią współpracę. Wyróżniono nas także medalem za długoletnią współpracę oraz zaangażowanie w działania samorządu gospodarczego, przyznanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie.

Gdzie działamy?

Jako czasopismo działamy na terenie województwa śląskiego. Nasza redakcja znajduje się w samym centrum Katowic, gdzie znajduje się też tętniące serce aglomeracji metropolitarnej oraz całego regionu. Chcemy współpracować zwłaszcza z przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi i kulturowymi, a także środowiskami biznesowymi związanymi z naszym regionem.

Przez naszych odbiorców i klientów jesteśmy doceniani za partnerskie podejście do firm i przedsiębiorstw, obiektywizm w prezentowaniu problemów gospodarczych, elastyczną formułę kontaktów ze światem polityki, gospodarki, nauki i kultury. Docieramy do przedstawicieli samorządów, świata biznesu, polityki, kultury i nauki. Odbiorcami naszego czasopisma są osoby, które mają znaczący wpływ na rynki polskie i zagraniczne oraz posiadają duży potencjał decyzyjny i siłę nabywczą.

Dystrybucja

Każde wydanie „Europerspektyw” ukazuje się jednocześnie w dwóch wersjach: tradycyjnej, w formie papierowego magazynu oraz elektronicznej, jako wygodny do odczytu plik dostępny online. Dystrybucja wydania papierowego odbywa się poprzez wysyłkę pocztową kwalifikowaną do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, instytucji kultury i samorządów oraz osobistości nie tylko z najbliższego nam regionu, Śląska, ale też z terenu całej Polski. Nakład każdego wydania to 3000 egzemplarzy.

Wydanie papierowe jest również dostępne dla każdego na stoiskach, które zawsze wystawiamy w trakcie patronowanych przez nasze czasopismo wydarzeń. Wysyłka elektroniczna trafia natomiast bezpośrednio do bazy mailingowej, składającej się z prezesów i dyrektorów firm spotykanych na wydarzeniach. Każdy numer czasopisma jest także dostępny na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Dzięki własnej dystrybucji docieramy bezpośrednio do naszych Czytelników – możemy więc zapewnić niemal całkowite rozpowszechnianie.

Najnowsze Artykuły


Zobacz wszystkie wpisy

Scroll to Top
Przewiń do góry