AG: Specjaliści ESG i Coaching

Na zdjęciu: dr Marta Adamczyk Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego. Artykuł z wydanie 157: Specjaliści ESG i Coaching. Filary strategii rozwojowej

AG: Specjaliści ESG i Coaching

Specjaliści ESG i Coaching. Filary strategii rozwojowej — opowiada Nina Chojnowska Rzecznik prasowy Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (AG)

Biznes | 157: Biznes | Akademia Górnośląska (AG)

W świecie pełnym zmian, gdzie troska o środowisko i społeczność staje się coraz ważniejsza, pojawia się nowa perspektywa na biznes i pracę – ESG

ESG to skrót, który może brzmi skomplikowanie, ale tak naprawdę dotyczy rzeczy, które są bliskie każdemu z nas: ochrony środowiska (E), dbałości o sprawy społeczne (S) oraz odpowiedzialnego zarządzania firmami (G). Firmy na całym świecie zaczynają wprowadzać zasady ESG, co oznacza, że potrzebują specjalistów, którzy pomogą im działać bardziej „zielono”, sprawiedliwie i transparentnie. Oznacza to mnóstwo nowych możliwości.

Potrzeba specjalistów w dziedzinie ESG staje się szczególnie widoczna w dużych korporacjach i branżach o znaczącym wpływie na środowisko. Wzrost zapotrzebowania na takich ekspertów jest nieunikniony, szczególnie w świetle rozszerzającej się dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która wprowadza nowe wymogi dotyczące raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że wprowadzenie tych regulacji sprawi, iż ok. 50 tys. spółek w Unii Europejskiej będzie musiało dostosować swoje działania do nowych standardów.

Na zdjęciu: dr Marta Adamczyk
Rektor Akademii
Górnośląskiej
im. W. Korfantego. Artykuł z wydanie 157: Specjaliści ESG i Coaching. Filary strategii rozwojowej
dr Marta Adamczyk, Rektor Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego
Na zdjęciu: dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, Prorektor ds. kształcenia. Artykuł z wydanie 157: Specjaliści ESG i Coaching. Filary strategii rozwojowej
dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, Prorektor ds. kształcenia

W tej nowej rzeczywistości biznesowej, kluczową rolę odgrywa coaching. Pomaga on liderom i zespołom rozwijać niezbędne umiejętności do skutecznego wdrażania i zarządzania strategiami ESG. Dr Marta Adamczyk, rektor Akademii Górnośląskiej, podkreśla, że „wiedza i umiejętności w zakresie ESG stają się kluczowe dla kształtowania przyszłości każdej firmy”. Znajomość standardów raportowania, umiejętności zarządzania projektami oraz zdolność do integracji zasad ESG z codziennymi operacjami są niezbędne dla specjalistów w tej dziedzinie.

Coaching jest niezbędnym narzędziem, aby pomóc pracownikom i menedżerom dostosować się do nowych wymagań i zmieniającego się otoczenia, które pozwala nie tylko rozwijać te umiejętności, ale również pomaga pracownikom i menedżerom dostosować się do nowych wymagań i zmieniającego się otoczenia.

Wybór ścieżki kariery związanej z ESG i coachingiem oferuje nie tylko ciekawą i dynamiczną pracę, ale także szansę na realny wpływ na kształtowanie lepszego świata. Edukacja w tym zakresie, zarówno na poziomie studiów podyplomowych, jak i poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe, staje się fundamentem dla budowania silnych i zrównoważonych organizacji.

Inwestycja w rozwój pracowników i własną edukację w obszarze ESG i Coachingu, to krok w stronę zrównoważonego rozwoju, to także strategia budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Joanna Strzelczyk-Łucka, prorektor ds. kształcenia w Akademii Górnośląskiej, zachęca do rozwijania kompetencji ESG, które są „fundamentem dla budowania silnych i zrównoważonych organizacji”.

W świetle rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej, specjaliści ESG i coachingu stanowią klucz do sukcesu każdej nowoczesnej organizacji. To oni będą wprowadzać zmiany, na które świat czeka, kształtując przyszłość biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju.

Europerspektywy AG: Specjaliści ESG i Coaching
Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry