Aqua S.A. Biznes nie działa w próżni

Aqua S.A. Biznes nie działa w próżni

Biznes nie działa w próżni. Innowacyjna i chcąca wszechstronnie rozwijać się firma musi dziś skupiać wokół siebie cennych partnerów, wytyczać nowe szlaki, dbać o środowisko i być ważnym członkiem społeczności w miejscu, w którym działa. O tym wszystkim rozmawiamy z dr. Krzysztofem Michalskim – prezesem Aqua S.A. w Bielsku-Białej

Biznes | Biznes: 156 | Aqua S.A.

Kierowana przez Pana spółka wodociągowo-kanalizacyjna nie ogranicza się tylko do swojej podstawowej misji. Dlaczego?

Krzysztof Michalski, prezes Aqua S.A.: Firma, która chce się rozwijać, nie może się zamykać na świat zewnętrzny. Wtedy omijają ją wszystkie szanse, nie korzysta ze swego potencjału, nie przyciąga wartościowych partnerów i pracowników, nie zapracuje sobie na uznanie lokalnej społeczności. Jeśli nie poszukuje, nie współpracuje, nie szuka nowych rozwiązań, to w końcu przepadnie.

W ostatnich latach można odnieść wrażenie, że Aqua zawsze trzyma rękę na pulsie i jest obecna tam, gdzie wytycza się nowe kierunki.

To nasz cel. Przykładów na to mamy wiele. Organizowana przez nas i Uniwersytet Bielsko-Bialski Konferencja Naukowo-Techniczna„Nauka – Technologia – Środowisko” stworzyła forum wymiany doświadczeń dla jej uczestników. To właśnie przy takich okazjach rodzą się nowe pomysły i wytyczają szlaki rozwoju. Współpracujemy też ze środowiskami naukowymi. Sięganie do nauki i czerpanie z jej osiągnięć jest niezwykle ważne. Wspieramy studentów, wykładowców i profesorów w ich badaniach, bo później sami korzystamy z ich pracy. Postęp dokonuje się właśnie dzięki nauce. Trudno, by tę dziedzinę ignorować, a potem oczekiwać rozwoju nowoczesnych technologii, zmian w ochronie środowiska i lepszego życia dla nas wszystkich.

W 2023 roku podpisaliśmy porozumienie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Efekty wspólnych przedsięwzięć w pierwszej kolejności zobaczymy w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, ale z wypracowanych pionierskich rozwiązań będzie można korzystać w całym kraju.

Europerspektywy Aqua S.A. Biznes nie działa w próżni

Widać, że samorządy biznesowe doceniają te działania, a szczególnie dotyczące rozwiązań ekologicznych.

Aqua jest istotnym elementem bielskiego środowiska, nie tylko biznesowego, ale i społecznego. Możemy się tylko cieszyć, że coraz częściej to my jesteśmy przykładem dla innych. Wszelkie działania ekonomiczne czy ekologiczne, które my kreujemy i wdrażamy, są podpatrywane i przekładają się na działania w innych organizacjach. To sprawia, że rozwój jednego elementu przyczynia się do rozwoju kolejnych, z korzyścią dla nas wszystkich. Jesteśmy nastawieni na współpracę, rozwój, na bycie przyjaznym środowisku i społeczeństwu. Nadal wdrażamy odnawialne źródła energii. W ostatnich latach na naszych obiektach powstały farmy fotowoltaiczne. Podejmujemy mnóstwo działań ekologicznych, a także takich, które wspierają edukację, kulturę i sport. Tak powinna funkcjonować współczesna firma.

Co jest najważniejsze w tworzeniu skutecznych organizacji?

Oprócz wiedzy, kompetencji i zdolności do współpracy w ramach organizacji i z podmiotami zewnętrznymi, to odwaga. To nie tylko odwaga mówienia tego, co się myśli, ale też odwaga przyznania się do błędu. Będąc nazbyt asekuracyjnym, nigdzie się bowiem nie zajdzie. Szczególnie dzisiaj, we współczesnych organizacjach, gdy nasze środowisko dookoła jest tak turbulentne, ta odwaga jest tak potrzebna. Kolejny kluczowy czynnik w organizacjach, to odpowiedzialność. Ludzie odpowiedzialni daleko zachodzą. Uczą się na swoich błędach, wyciągają wnioski, a ponadto potrafią brać odpowiedzialność za innych.

Dziękuję za rozmowę.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry