Architube: Digital Twin

Architube: Digital Twin

Digital Twin – modelowanie dla przemysłu. Rozmowa z Adamem Grewendą – wiceprezesem Architube Sp. z o.o

Biznes | Biznes: 156 | Architube

Jako Architube zajmujecie się między innymi tworzeniem modeli BIM. Proszę opowiedzieć, na czym polega takie modelowanie?

Najpierw nasz ekspert mierzy skanerem laserowym z wysoką dokładnością wszystkie obiekty, które znajdują się w zasięgu urządzenia. Efektem tego jest chmura punktów, którą następnie przerabiamy na trójwymiarowe modele BIM – a te są przekazywane klientowi. Do takiego trójwymiarowego modelu dołączamy dodatkowe informacje: są to np. dane o konstrukcji budynku, rodzajach ścian, rodzajach drzwi i stolarki okiennej, informacje na temat armatury czy rodzaju pomieszczeń technicznych, a także dokumentacja dotycząca urządzeń, które tam się znajdują. Można powiedzieć, że wykonując model BIM obiektu, dostarczamy go z jak najpełniejszą informacją o tym obiekcie. Dzięki skanowaniu laserowemu możemy uzyskać trójwymiarowe modele, stworzyć tzw. Digital Twin, czyli cyfrowego bliźniaka. W ten sposób możemy odtworzyć w systemie 1:1 majątek, który klient posiada.

Europerspektywy Architube: Digital Twin

Jakie zastosowanie może mieć model w formie Digital Twin?

Dostarczamy go firmom projektowym i wykonawczym, które dzięki temu mogą lepiej projektować, lepiej i szybciej budować oraz unikać kolizji. W trójwymiarowym modelu dokładnie widać instalacje, a także grubość ścian, przewodów i rur. Ta technologia sprawdza się szczególnie dobrze w budynkach o dużym zagęszczeniu infrastruktury – np. w zakładach, gdzie jest dużo różnych instalacji związanych ze sprężonym powietrzem, gazem czy różnego rodzaju płynami. Model 3D umożliwia wykonanie bardzo dokładnych pomiarów – mówimy tutaj o milimetrowej dokładności, więc można tam zdalnie wymierzyć na przykład średnice urządzeń. Taka informacja nie zawsze jest dostępna – w takim przypadku, dzięki BIM, można zrobić pomiary już w systemie i dokładnie wyliczyć wszystkie parametry, a także sposoby dojścia do trudno dostępnych miejsc.

Jeżeli inwestor dołoży taką dokumentację trójwymiarową już na etapie przetargu, to otrzyma o wiele bardziej dokładne wyceny oraz prawdopodobnie więcej ofert – zainteresowane firmy mogą zrobić wszystkie pomiary zdalnie w systemie i później nie pojawią się problemy z przeliczaniem kosztów wykonania tej inwestycji. To też forma zabezpieczenia dla inwestora – potencjalny wykonawca nie będzie mógł powiedzieć, że coś go zaskoczyło. W konsekwencji inwestor dostanie tą realizację szybciej i taniej, bo uniknie nieprzewidzianych problemów.

Europerspektywy Architube: Digital Twin

Z pomocą tego systemu można robić także mapy obszarów – lasów, miast, jest przydatny także przy mapowaniu dróg, sieci energetycznych itd. Przydaje się do kontroli jakości – sprawdzania uszkodzeń budynków, dróg, izolatorów na liniach energetycznych, które następnie można precyzyjnie zlokalizować i usunąć awarię. Ta technologia przydaje się także na etapie planowana i przygotowania terenu pod inwestycję. Skanery bardzo dokładnie mierzą cały teren, powstaje jego numeryczny model tak, żeby architekt już na etapie projektu mógł uwzględnić naturalne ukształtowanie terenu albo np. masy ziemne, które muszą zostać przesunięte.

Europerspektywy Architube: Digital Twin

Czyli można powiedzieć, że usługi, które oferujecie, dobrze wpisują się w idee Przemysłu 4.0?

Tak – jednocześnie dzięki naszym usługom odpowiadamy na potrzeby tego rynku. Przemysł 4.0 to zaawansowana automatyzacja, która przechodzi w robotyzację. Tutaj pojawiają się kolejne wyzwania, na przykład związane z wykorzystaniem autonomicznych pojazdów lub z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Żeby taki autonomiczny pojazd – na przykład autonomiczny wózek widłowy – sam się poruszał po liniach w magazynach wysokiego składowania, musi mieć bardzo dobrze zmapowaną przestrzeń. Jako Architube dostarczamy właśnie tego typu, bardzo dokładne modele 3D. Jeżeli klient będzie chciał wprowadzić te autonomiczne pojazdy, nawet w dalszych etapach rozwoju firmy, to dzięki modelowaniu ma już przygotowaną przestrzeń.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry