Atrakcyjne miejsca do inwestycji w sercu Górnego Śląska

Atrakcyjne miejsca do inwestycji w sercu Górnego Śląska

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) S.A. oferuje tereny inwestycyjne w czterech podstrefach – jedną z nich jest Podstrefa Tyska

Podstrefa Tyska KSSE | Pryzmat | Pryzmat Tychy

KSSE w Tychach rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Obszar objęty wówczas granicami SSE wynosił ponad 114 ha. Od tego czasu Podstrefa Tyska zwiększyła swoją powierzchnię czterokrotnie, przez kolejne lata przyciągając nowych inwestorów.

Pierwszym inwestorem strefowym był japoński koncern Isuzu Motors Polska sp. z o.o., który w 1997 r. zainwestował na obszarze o powierzchni ponad 34 ha przy ul. Towarowej, natomiast pierwsze zezwolenie w Podstrefie Tyskiej na działalność otrzymała firma Agora – wydawca „Gazety Wyborczej”. Chronologicznie jedną z ostatnich inwestycji jest natomiast projekt Zakładu Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA – inwestor zadeklarował nakłady o wartości łącznej minimum 62 mln zł, wzrost zatrudnienia o 30 osób i uzyskanie łącznie zasobów pracy na poziomie 235 osób.

Europerspektywy Atrakcyjne miejsca do inwestycji w sercu Górnego Śląska
© Stellantis – Fabryka FCA Poland, 2020

Aktualnie w Podstrefie Tyskiej prowadzi działalność 43 inwestorów, którzy łącznie stworzyli około 15,5 tyś. miejsc pracy. Cały obszar Podstrefy Tyskiej KSSE liczy obecnie przeszło 450 hektarów. Największą firmą, pod względem zajmowanej powierzchni, jest Stellantis, którego fabryka zajmuje powierzchnię ok. 167 ha (zaś suma wszystkich powierzchni wykorzystywanych przez tego inwestora w Tychach to ponad 183 ha). Duże powierzchnie przemysłowe to także realny wpływ do budżetu miasta. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów działających na terenie Podstrefy Tyskiej KSSE zamknęły się w roku 2022 kwotą ponad 41 mln zł.

W poczet największych pracodawców w Podstrefie Tyskiej zaliczyć należy firmy Stellantis, Lear, Nexteer Automotive Poland, HUF, Boryszew S.A. o/ Maflow i Magna Car Top. W ramach dalszego rozwoju KSSE SA, Podstrefa Tyska nawiązała współpracę z gminą Świętochłowice i gminą Ruda Śląska w zakresie aktywizacji gospodarczej nieruchomości na terenie tych gmin. Zaplanowany został także projekt aktywizacji gospodarczej nieruchomości pokopalnianych na terenie gminy Miedźna (KWK Czeczot).

Europerspektywy Atrakcyjne miejsca do inwestycji w sercu Górnego Śląska

W związku z zachodzącymi dynamicznie zmianami technologicznymi w wielu branżach, które reprezentują inwestorzy zlokalizowani w Podstrefie Tyskiej KSSE, planowane są działania zmierzające do poprawy jakości miejsc pracy, m.in. poprzez zmapowanie potencjału innowacyjnego, czyli skłonności i zdolności do wdrażania innowacji przez firmy funkcjonujące w podstrefie. Diagnoza będzie pierwszym krokiem w procesie wzrostu wartości dodanej dostarczanej przez inwestorów strefowych. Odbędzie się to np. poprzez projekty transformacji cyfrowej, tworzenie komórek B+R, wdrażanie rozwiązań związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją czy edukacją z zakresu nowoczesnych maszyn.

Podstrefa Tyska będzie także kontynuować działania w kierunku specjalizacji i stworzenia dedykowanego hubu dla rozwoju i akceleracji nowych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy). Projektowany hub będzie jednym z ogniw sieci KSSENON z lokalizacją w Tychach (Tyski Hub Zielonej Gospodarki) – „KSSENON Tychy”.

Europerspektywy Atrakcyjne miejsca do inwestycji w sercu Górnego Śląska

W ramach poprawy jakości miejsc pracy i rozwoju nowych specjalizacji planowana jest zintensyfikowana współpraca z zainteresowanymi – obecnymi i przyszłymi inwestorami – na płaszczyźnie operacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej; kontynuowana i rozwijana będzie także współpraca w trójkącie biznes – nauka – administracja. Podstrefa Tyska nadal będzie identyfikować i oferować atrakcyjne tereny inwestycyjne (zarówno publiczne, jak i prywatne), mając oczywiście na uwadze obiektywne ograniczenia rzadkiego zasobu, jakim jest grunt spełniający odpowiednie warunki dla działalności inwestycyjnej.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry