Barbórka 2023 w CSRG Bytom

Barbórka 2023 w CSRG Bytom

W siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa

Biznes | Biznes: 156 | CSRG Bytom

Wydarzenia barbórkowe poprzedziła msza św. w miejscowym kościele pw. św. Anny i złożenie kwiatów pod pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezes WUG dr inż. Adam Mirek, prezes GIG prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, senator RP Halina Bieda, prezydent miasta Bytomia Mariusz Wołosz oraz przedstawiciele spółek górniczych, jednostek ratowniczych, służb mundurowych, duchowieństwa.

Akademia barbórkowa rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy górników i ratowników górniczych, którzy odeszli na wieczną szychtę. Następnie prezes Zarządu CSRG SA dr inż. Piotr Buchwald powitał przybyłych i podsumował mijający rok: „Są rzeczy bardzo ważne: braterstwo, solidarność, odpowiedzialność za drugiego człowieka, bezinteresowna chęć niesienia pomocy” – przypomniał prezes Buchwald.

Europerspektywy Barbórka 2023 w CSRG Bytom

Następnie podkreślił rangę współpracy z różnymi podmiotami: „Mogę powiedzieć z całą pewnością, że w polskim górnictwie działają jeszcze ludzie mądrzy, wykształceni, dobrzy – których tylko trzeba wysłuchać – tacy, którzy biorą odpowiedzialność za to, co mówią. Możemy mówić o miksie energetycznym – oczywiście, musimy się zmieniać – nie możemy skupiać się jedynie na węglu kamiennym”.

Prezes CSRG dodał też, że przez dłuższy czas Polska na pewno nie będzie posiadała energetyki jądrowej, dlatego w bilansie i miksie energetycznym ciągle należy uwzględniać węgiel. „OZE działa w ściśle określonych warunkach, w związku z tym trzeba to wszystko odpowiednio zbilansować – i na Śląsku jest wielu mądrych ludzi, którzy potrafią odpowiednio podpowiedzieć i zainicjować ten dobry kierunek, w jakim powinno zmierzać polskie górnictwo”.

Kolejnym punktem programu było wręczenie medali państwowych, nadanych przez prezydenta RP i odznaczeń branżowych. Wręczono odznaki za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego, odznaki za wzorowe wykonywanie obowiązków, medale za długoletnią służbę, odznaki Zasłużony dla Górnictwa oraz Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. Nadano też stopnie górnicze, honorowe szpady i sztylety górnicze. Prezes Piotr Buchwald odebrał odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, którą otrzymał decyzją rektora gliwickiej uczelni.

Europerspektywy Barbórka 2023 w CSRG Bytom
Europerspektywy Barbórka 2023 w CSRG Bytom

CSRG SA w Bytomiu jest spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo- obronnym. Misją CSRG jest niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, oraz bezpieczeństwa publicznego i zaangażowanie w działania gospodarczo-obronne państwa.

„Wiem, jaki potencjał ratowniczy jest w CSRG – jaka to jest siła – jakie możliwości i umiejętności techniczne posiadają ludzie, którzy uczestniczą w trudnych akcjach, z których wiele osób nie wraca. my tam idziemy – ratujemy – nie zostawiamy nikogo pod ziemią”.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry