Barbórka w CSRG Bytom

Barbórka w CSRG Bytom

W siedzibie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu (CSRG Bytom) odbyła się uroczysta akademia barbórkowa

Wydarzenia | CSRG Bytom

W uroczystościach udział wzięli m.in.: senator Halina Bieda, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, prezes WUG Adam Mirek, prezes GIG prof. Stanisław Prusek, a także przedstawiciele spółek górniczych i jednostek ratowniczych, służb mundurowych i duchowni.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza w miejscowym kościele pw. św. Anny. Następnie zebrani złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ku Czci Poległych na Służbie Ratowników Górniczych.

Akademia rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy górników i ratowników górniczych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”. Następnie prezes Zarządu CSRG S.A. dr inż. Piotr Buchwald powitał przybyłych oraz podsumował mijający rok. Kolejnym punktem programu było wręczenie medali państwowych, nadanych przez Prezydenta RP oraz odznaczeń branżowych.

Wręczono odznaki za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego, odznaki za wzorowe wykonywanie obowiązków, medale za długoletnią służbę, odznaki Zasłużony dla górnictwa oraz zasłużony dla bezpieczeństwa w górnictwie. Nadano także stopnie górnicze oraz honorowe szpady i sztyletów górniczych. Decyzją rektora Politechniki Śląskiej przyznano odznakę Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, którą otrzymał prezes Piotr Buchwald.

CSRG S.A. jest spółką o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym. Misją CSRG Bytom jest niezwłoczne niesienie pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, a także bezpieczeństwa publicznego oraz zaangażowanie w działania gospodarczo-obronne państwa.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry