Częstochowa 2030+

Częstochowa 2030+

Na przełomie 2016/2017 r. powstała Strategia Rozwoju Miasta, „Częstochowa 2030+”, której celem było: wzmocnienie sprawnego zarządzania rozwojem Częstochowy, osiąganie trwałej poprawy jakości życia mieszkańców oraz skuteczne i efektywne zarządzania zasobami miejskimi. Postanowiono, że perspektywa strategii będzie sięgać 2030 roku. Barbara Sadkowska – redaktor naczelna miesięcznika Europerspektywy

Częstochowa | Pryzmat | Pryzmat Częstochowa

Strategia Częstochowy do 2030 roku – oparta m.in na badaniach przeprowadzonych wśród mieszkańców – prezentuje dążenie do wykorzystania potencjału, jaki ma miasto.

Kolejność czynników miejskiej wizji daje do myślenia odnośnie priorytetów, jakimi kierują się władze miasta. Częstochowa w perspektywie 7 lat ma stać się przede wszystkim miastem przyjaznym dla mieszkańców – biorąc pod uwagę zarówno kwestie materialne, możliwości infrastrukturalne, możliwości spędzania czasu wolnego, ofertę kulturalną i bezpieczeństwo, jak i osobistą satysfakcję mieszkańców.

Kolejnym punktem wizji jest konkurencyjność rozumiana jako atrakcyjność dla przedsiębiorców w skali ponadregionalnej. Częstochowa chce być dobrym miejscem dla biznesu – nowoczesnym, dysponującym dobrze wykształconymi kadrami, aktywnie uczestniczącym w trójkącie samorząd- biznes-nauka.

Kolejnym elementem wizji jest spójność w zakresie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym, polegająca m.in na rewitalizowaniu obszarów zdegradowanych i ochronie bioróżnorodności. Następnie mowa jest o otwartości i dostępności oraz zrównoważonym rozwoju, sprawnym zarządzaniu i aktywnej współpracy z mieszkańcami i biznesem.

Europerspektywy Częstochowa 2030+
Europerspektywy Częstochowa 2030+
  • Na zdjęciu: kamienica kupiecka w Częstochowie. Fot. Urząd Miasta Częstochowa

Co ciekawe, w miejskiej strategii zapisano także punkt dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zawiera on chęć ograniczenia zużycia zasobów, zwłaszcza paliw, energii i wody. Ostatnim punktem jest to, co kiedyś było największym kołem zamachowym miejskiego rozwoju, czyli tradycja miasta pielgrzymkowego.

Dążenia do realizacji wizji zostały podzielone na aktywności w czterech obszarach:

  • przestrzeń
  • praca
  • społeczeństwo
  • centrum

Przyjęto także zasady mające służyć realizacji tej wizji. Jest to zrównoważony rozwój w dążeniu do poprawy życia mieszkańców, stanu gospodarczego oraz odpowiedzialności środowiskowej. Inteligentny rozwój ma oznaczać twórcze, kreatywne podejście do problemów, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w gospodarce miejskiej oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik przetwarzania danych przy realizacji usług publicznych.

Nieoczywistą zasadą jest pomocniczość, która ma polegać na delegowaniu miejscowych problemów do podmiotów lokalnych: wspólnot, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. To ostatnie zadanie może być realizowane przez wszelkie partnerstwa publiczno-prywatne i jest kluczem do realnych zmian na arenie lokalnej. A – co trzeba podkreślić – działania w skali lokalnej są jednym ze sposobów tworzenia lepszego społeczeństwa i badaniem możliwości wprowadzania ich w szerszej skali. Jakie mogą wyniknąć trudności przy realizacji takiej strategii? Jedną z największych w przypadku Częstochowy jest wyludnianie się miasta, przez co trudniej zagwarantować przedsiębiorcom odpowiednią ilość młodych kadr. Dostosowanie miasta do potrzeb „srebrnego społeczeństwa” również jest wyzwaniem – polskie miasta nie są przystosowane do potrzeb osób starszych i samorządy dopiero zastanawiają się, jak zapewnić komfort życia w mieście różnym grupom społecznym.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry