PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA przeszła do kolejnego etapu swojego rozwoju

PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA przeszła do kolejnego etapu swojego rozwoju

Po wieloletniej eksploatacji złoża na kopalni dolomitu w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach wydobycie dobiegło końca. Tym samym działalność przedsiębiorstwa w zakresie wydobycia i przetwórstwa dolomitu została przeniesiona do nowo wybudowanej kopalni w miejscowości Chruszczobród, znajdującej się w Gminie Łazy

PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA | Biznes | Wydanie 154

Złoże Chruszczobród posiada zasoby szacowane na 250 ­mln ton, co gwarantuje prace dla kilku pokoleń oraz ­zapewnia dla potrzeb gospodarki dolomit o wysokich parametrach jakościowych oraz o doskonałym składzie chemicznym. Realizacja przygotowań do otwarcia nowej kopalni trwała nieprzerwanie od 2008 roku. W latach 2008-2023 zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych związanych z budowa i przygotowaniem kopalni do eksploatacji.

Europerspektywy PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA przeszła do kolejnego etapu swojego rozwoju

Do najistotniejszych działań w tym zakresie należało:

  • wykup gruntów pod eksploatację,
  • wybudowanie infrastruktury zaplecza technicznego i komunikacyjnego,
  • przebudowanie linii wysokiego napięcia 110 kV oraz doprowadzenie energii elektrycznej wraz z budową stacji transformatorowej,
  • wybudowanie drogi komunikacyjnej łączącej kopalnię z drogą DK796, doprowadzono media,
  • wybudowano budynki sprzedażowe, biuro, szatnię, stołówkę, halę magazynowo–remontową oraz oświetlenie terenu.

„Dziś możemy z satysfakcją powiedzieć, że pierwszy etap budowy kopalni i jej uruchomienia został zakończony” – powiedział prezes Zarządu PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice Janusz Kmiecik. „Zdolność produkcyjna zakładu to około 2 miliony ton kruszyw różnych frakcji na potrzeby budownictwa, drogownictwa, rolnictwa i hutnictwa. Kopalnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt związany z robotami strzałowymi, kruszeniem, sortowaniem, załadunkiem i transportem” – wyjaśnił.

Europerspektywy PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA przeszła do kolejnego etapu swojego rozwoju

Jednocześnie rozpoczęto 2 etap inwestycyjny związany z budową nowego ciągu technologicznego na potrzeby produkcji najdrobniejszych frakcji 0–2 i 0–4 mm z przeznaczeniem dla rolnictwa i hutnictwa. Przygotowywane są również projekty dot. zwiększenia zdolności produkcyjnych. Dla zapewnienia realizacji produkcji kopalnia zatrudnia ludzi, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w specjalnościach górniczych. Po 125 latach działalności wydobywczej i produkcyjnej w Kopalni Ząbkowice dzięki odważnym i zaplanowanym inwestycjom stworzono możliwość kontynuowania tradycji górniczych i rodzinnych w Kopalni Chruszczobród.

Europerspektywy PPUH Dolomit Kopalnia Ząbkowice SA przeszła do kolejnego etapu swojego rozwoju

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Dolomit” Kopalnia „Zabkowice” S.A.

42-520 Dabrowa Górnicza, ul. Dolomitowa 6, tel. sekretariat: +48 32 639 07 12

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry