Dotacja dla branży HoReCa na horyzoncie.

Dotacja dla branży HoReCa na horyzoncie.

Jak zapowiada PARP już niebawem pojawi się wsparcie inwestycji w dywersyfikację MŚP w sektorze HoReCa, turystyka i kultura.

Red. Grzegorz Ocieczek, Prezes Zarządu LPW Consulting, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz;

Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketingu LPW Grupa

Sektor HoReCa, obejmujący hotele, restauracje i catering, nigdy nie był głównym beneficjentem środków UE. Jednak w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, powszechnie znanego jako KPO, przewidziane jest wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii. Przewiduje się, że około 3800 firm z całej Polski skorzysta z tego dofinansowania.

Kto i na co będzie kwalifikować się do dotacji?

Celem programu jest wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w sektorze HoReCa, turystyki i kultury. Projekty kwalifikujące się do wsparcia obejmują rozwój prowadzonej działalności lub zmiany w dotychczasowym modelu biznesowym, zwłaszcza w zakresie:

– inwestycji w infrastrukturę usługową lub produkcyjną, tj. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup niezbędnych maszyn i urządzeń do wprowadzenia nowych produktów/usług,

– inwestycji związanych z zieloną transformacją, energią odnawialną,

– inwestycji w wykorzystanie technologii cyfrowych w kontekście konieczności zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

– podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym szkoleń związanych z nowymi umiejętnościami lub przekwalifikowaniem pracowników,

– usług rozwojowych, takich jak opracowanie studium wykonalności, zmiana modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych związanych z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Europerspektywy Dotacja dla branży HoReCa na horyzoncie.
©Unsplash Romain Dancre

Nabór wniosków planowany jest w I półroczu 2024 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie mające na celu unowocześnienie lub rozszerzenie działalności MŚP z sektora HoReCa, turystyki i kultury.

Wysokość dofinansowania

Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis. Dofinansowanie będzie udzielane w formie zaliczek i/lub refundacji. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 000 PLN, a maksymalna wartość dofinansowania, o którą można się ubiegać, to 540 000 PLN, natomiast minimalna to 50 000 PLN.

Kluczowe wymogi wnioskowania o dotację

Po pierwsze: nabór skierowany będzie tylko do MŚP, które w 2020 lub 2021 roku odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w porównaniu z rokiem poprzednim (2019 lub 2020). Po drugie: rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a okres jego realizacji nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku. Chociaż konkurs nie został jeszcze ogłoszony, warto skorzystać z tego czasu na opracowanie solidnej koncepcji projektu. W ten sposób, w momencie ogłoszenia naboru, będziesz miał już wstępnie przygotowany materiał. Wnioski będą oceniane na bieżąco, a maksymalny termin na ich rozpatrzenie to 14 dni od daty złożenia.

Jeśli zainteresowała cię ta dotacja, warto już teraz podjąć kroki, aby skorzystać z niej w przyszłości! Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, polecamy skorzystanie z usług ekspertów ds. dotacji. Profesjonalne wsparcie i weryfikacja pomysłu pod kątem tej formy finansowania z pewnością zwiększą szanse na skuteczne aplikowanie! Dobrze jest mieć opracowaną skuteczną strategię aplikacyjną.

#dotacje #parp #kpo #pandemia #dofinansowanie #HoReCa #hotelarstwo #gastronomia #restauracja #kultura #turystyka

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry