Eko-Wtór: Wartości w kodzie DNA marki

Eko-Wtór: Wartości w kodzie DNA marki

Rozmowa z Kazimierzem Jakubcem, prezesem Zarządu Eko-Wtór Jakubiec Sp. z o.o. w Wilkowicach

Biznes | Biznes: 156 | Eko-Wtór

Po raz pierwszy firma Eko-Wtór Jakubiec wzięła udział w Programie Przedsiębiorstwo Fair Play. Od razu z sukcesem – otrzymaliście Państwo certyfikat programu. Program wskazuje firmy godne zaufania, takie, dla których wartości są równie ważne jak zysk. Jak Pan uważa, co miało wpływ na przyznanie Wam certyfikatu? Jakie wartości są dla Was istotne?

Jesteśmy bardzo wdzięczni za docenienie naszych starań w tym obszarze. Eko-Wtór Jakubiec jest firmą rodzinną. Wraz z żoną zdecydowaliśmy się w niej postawić na uniwersalne wartości, które wykraczały poza utarte schematy. Według mnie dobrze zbalansowany zespół pracowników, który ma możliwość rozwoju i działania w przyjaznej atmosferze, jest gwarantem powodzenia. Drugim ważnym czynnikiem, decydującym, moim zdaniem, o sukcesie marki, było zaangażowanie się w życie lokalnej społeczności. Chętnie obejmowaliśmy patronaty nad imprezami sportowo-kulturalnymi, a to pozwoliło zbudować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa wśród mieszkańców. Od początku działalności jesteśmy firmą z polskim kapitałem, silnie zakorzenioną w regionie. To właśnie te cechy, które prócz transparentnych działań i otwartości na zachodzące zmiany, są obecnie naszymi cechami charakterystycznymi.

Jako firma realizujecie postulaty społecznej odpowiedzialności biznesu. Działalność firmy Eko-Wtór wpisuje się w idee związane z gospodarką obiegu zamkniętego i zero waste. W jaki sposób wspieracie aglomerację południową w tych kwestiach? Jakie usługi oferujecie?

Jak już wspomniałem, nasza firma od wielu lat angażuje się w inicjatywy społeczno-ekologiczne mające za zadanie podnoszenie lokalnej świadomości w zakresie szeroko pojętej dbałości o środowisko. Wraz ze Stowarzyszeniem Ekologiczno- Kulturalnym „Klub Gaja” Eko-Wtór Jakubiec rokrocznie uczestniczy w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. Ponadto, współpracując z Fundacją ARKA, niejednokrotnie partnerowaliśmy inicjatywie „Drzewko za surowce” odbywającej się w Szczyrku. Przy tej okazji należy też wspomnieć o udziale w akcji „Makulatura na misje”, gdzie przy udziale środowisk parafialnych z regionu Żywiecczyzny i ziemi bielskiej angażujemy się w działalność charytatywną. Dzięki niej udało się już m.in. zebrać środki na budowę studni w Sudanie Południowym czy wyposażyć szkoły w Tanzanii.

Europerspektywy Eko-Wtór: Wartości w kodzie DNA marki

Równie ważnym elementem jest dla nas działalność dydaktyczna w zakresie szeroko pojętej ekologii. Na terenie przedsiębiorstwa odbywają się prelekcje, a po wcześniejszym umówieniu możliwe jest zwiedzanie zakładu. W ciągu tego roku gościliśmy m.in. młodzież jednej z bielskich szkół średnich, studentów Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, a nawet grupę przedszkolną. Nigdy nie jest za wcześnie, aby formować postawy proekologiczne. Goście mogą na własne oczy przekonać się, jak wygląda nowoczesne przedsiębiorstwo działające w zakresie przetwarzania odpadów. Jesteśmy także otwarci na praktyki i staże studenckie.

Ostatnie lata obfitują w nagrody i wyróżnienia – warto przypomnieć, chociażby Dedala z ub.r. Te nagrody są dowodem na to, że gremia doceniają działalność Pana firmy. A gdyby spojrzał Pan w przyszłość – jaka ma być firma Eko-Wtór? Jakie macie plany na rozwój?

Myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że planów mamy wiele. Są na różnych etapach realizacji. Jedne znajdują się jeszcze na deskach kreślarskich w pracowniach architektów, ale mają już bardzo realny kształt. Mówię, o planowanej rozbudowie naszej siedziby w Wilkowicach, która za jakiś czas wzbogaci się o laboratorium badawczo-rozwojowe, a także zwiększy swoje możliwości magazynowania surowców wtórnych. Projekty wyglądają dość futurystycznie, ale moim zdaniem dobrze skomponują się z już istniejącymi zabudowaniami i na trwałe wpiszą w krajobraz naszej firmy. Czekamy również na końcowe rozstrzygnięcia związane z projektami, które przygotowaliśmy w ramach starania o fundusze unijne. Pomijając kwestie sprzętowe i technologiczne, które są dość oczywistą konsekwencją ciągłego rozwoju, wnioskowaliśmy również o środki na innowacyjne sposoby przetwarzania tworzyw sztucznych.

W planach jest również nieco śmielsze wejście na rynek odnawialnych źródeł energii. Szczególnie interesuje nas temat biogazowni, która opiera się na produkcji biometanu z odpadów organicznych – rolniczych, spożywczych lub komunalnych. Niezwykle przyszłościową inwestycją jest także produkcja wodoru – wszyscy wiemy, że odchodząc od paliw kopalnych będziemy bardzo potrzebować zielonego wodoru.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry