„Ekolaury PIE 2023” – 22. Gala nagrody Ekolaury

„Ekolaury PIE 2023” – 22. Gala nagrody Ekolaury

W Katowicach odbyła się 22. Gala nagrody Ekolaury – „Ekolaury PIE 2023”

Wydarzenia | Śląskie | Polska Izba Ekologii

Celem Konkursu jest uhonorowanie tych instytucji, firm, instytucji i organizacji, które w wyróżniający się sposób działają na rzecz ochrony środowiska i ekologii – poprzez działania w obszarze edukacji ekologicznej, popularyzację inwestycji i działań na rzecz środowiska oraz promowanie nowatorskich rozwiązań wpływających na poprawę stanu środowiska i oszczędność zasobów naturalnych.

Organizatorem konkursu „Ekolaury PIE 2023” była PIE – Polska Izba Ekologii, partnerem wydarzenia została natomiast firma Rekopol.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwo Śląskie, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, sape, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach 22. edycji wyłoniono laureatów w 12 kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry