Skorzystają na FE SL 2021-2027

Skorzystają na FE SL 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Regionalny »Fundusze Europejskie dla Śląskiego FE SL 2021-2027« wartości 5,1 mld euro – w tym środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 2,2 mld euro

Subregion Północny | Pryzmat | Pryzmat Częstochowa

Kłobuck był gospodarzem spotkania samorządowców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dotyczącego środków unijnych z nowej perspektywy unijnej (17 stycznia br.). Organizatorami wydarzenia byli: starosta częstochowski Krzysztof Smela, starosta kłobucki Henryk Kiepura i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk. W noworocznym spotkaniu samorządowców Subregionu Północnego uczestniczyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski i dyrektor ds. transformacji regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Małgorzata Staś.

Europerspektywy Skorzystają na FE SL 2021-2027
Europerspektywy Skorzystają na FE SL 2021-2027

„Widzimy potrzeby Subregionu Północnego zwłaszcza pod kątem inwestycji związanych z infrastrukturą drogową i służbą zdrowia – i będziemy na nie reagować przede wszystkim na poziomie Sejmiku Województwa Śląskiego, aby te decyzje przekładały się na rozwój tej części województwa” – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski. – Transformacja regionu ma szerokie znaczenie – każdy subregion jest tak samo ważny – dodał.

Program »FE SL 2021-2027« zakłada podział środków na dziesięć rozdziałów: 376,5 mln euro na inteligentny rozwój, 703,5 mln euro na Zielony Rozwój, 212,9 mln euro na zrównoważoną mobilność (multimodalna mobilność miejska), 301,2 mln euro na sprawny transport, 281,4 mln euro dla rynku pracy, 252,4 mln euro na edukację, 262,4 mln euro dla społeczeństwa, 176,6 mln euro na infrastrukturę dla mieszkańca, 238 mln euro na rozwój terytorialny.

Dziesiąty paragraf programu – wartości 2,128 mld euro – dotyczy Sprawiedliwej Transformacji Regionu, tj. takich zadań, jak: rozwój potencjału wysokich technologii oraz instytucji wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej, wspieranie dywersyfikacji działalności firm poprzez inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R, wzmocnienie potencjału rozwojowego i konkurencyjność MŚP, w tym zaliczanych do regionalnych specjalizacji technologicznych, wsparcie tworzenia nowych firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestycje wykorzystujące potencjał endogeniczny podregionów górniczych.

Europerspektywy Skorzystają na FE SL 2021-2027
Europerspektywy Skorzystają na FE SL 2021-2027

„Cieszę się z zaproszenia do Kłobucka, bo Subregion Północny – powiat kłobucki – jest dla nas bardzo ważny” – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski. „To jedno z tych miejsc stanowiących »DNA samorządu« – dodał. Szef Zarządu Województwa Śląskiego przypomniał, że pomimo podjętej próby stworzenia specjalnej osi wsparcia inwestycji w Subregionie Północnym, i pomimo tego, że strona rządowa nie dała „zielonego światła” dla realizacji tego pomysłu, władze województwa zdywersyfikują środki po to, aby Subregion Północny mógł skorzystać na realizacji programu »FE dla Śląskiego na lata 2021-2027«

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry