Fundusze Europejskie dla Śląskiego

Fundusze Europejskie dla Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty na 2 mld zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Trafią one m.in. na zakup taboru kolejowego, transformację i wsparcie przedsiębiorców.

Wydarzenia | Śląskie

Udział w briefingu prasowym wzięli:

marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski,

wicemarszałek województwa śląskiego Łukasz Czopik,

przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur,

wojewoda śląski Marek Wójcik

Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (online).

5 grudnia 2022r. oficjalną decyzją Komisji Europejskiej przyjęto program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Polityka spójności na lata 2021-27 w ramach województwa śląskiego obejmuje następujące fundusze:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

– Europejski Fundusz Społeczny Plus

– Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Łączna pula środków europejskich programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to 5,1 mld euro. W okresie od grudnia 2022 do teraz, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

•             wybrano do dofinansowania projekty o łącznej wartości: 3 mld 110 mln zł,

•             podpisano umowy na łączną wartość: 1 mld 311 mln PLN.

Do realizacji zaakceptowane zostały trzy operacje strategiczne dofinansowane na kwotę ponad 2 mld zł. Składają się na nie potężne inwestycje w regionalny, zeroemisyjny transport publiczny, a także pobudzenie rozwoju eksportu sektora MŚP. Przypływ środków europejskich do regionów ma pomóc w transformacji gospodarczej regionu.

Największą wartość ma projekt zakupu zeroemisyjnego taboru kolejowego: 967,2 mln zł, przy wsparciu z FESL w wysokości 652,2 mln zł. Beneficjentem jest samorząd woj. śląskiego, który kupuje na potrzeby swojego przewoźnika Koleje Śląskie 26 nowych pociągów (w rozstrzygniętym już przetargu prawo opcji zakłada zakup dodatkowych składów).

Dofinansowanie w wysokości blisko 50 mln zł otrzymał też projekt rozbudowy i doposażenia zaplecza technicznego Kolei Śląskich m.in. o obiekty i urządzenia niezbędne do serwisowania taboru (myjnia, tokarka podtorowa), który uporządkuje też układ torowy oraz część sieci trakcyjnej i instalacji.

Trzecim projektem strategicznym jest „InterGlobal – internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MŚP z woj. śląskiego” – z dofinansowaniem prawie 92 mln zł. Ten wojewódzki projekt zakłada kontynuację założeń dwóch projektów z perspektywy 2014-20 (InterSilesia i GlobalSilesia), mając wzmacniać procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw działających na terenie regionu i wspierać ich eksport.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry