GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023

GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny oraz prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, dyrektor Instytutu wyróżnieni „Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego”

Biznes | Biznes: 155 | Górnośląski Instytut Technologiczny

Podczas uroczystej XXIX Wielkiej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 2 września 2023 r. na terenie Hali Widowiskowej PreZero Arena Gliwice, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. dr hab. inż. Marek Gzik wręczył Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Instytutu Łukasiewicz – GIT oraz dla prof. dr. hab. inż. Adama Zielińskiego, dyrektora Instytutu.

Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa Śląskiego jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, liderom biznesu, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom państwowym, osobom i organizacjom zaangażowanym w rozwój gospodarczy województwa śląskiego.

Europerspektywy GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023

Europerspektywy: Złote Odznaki Honorowe trafiają w ręce wywodzących się ze śląskiego regionu innowacyjnych instytucji, m.in. do tych które rozszerzają swoją działalność na całą Polskę i świat. Czy nauka to taki segment działalności, który w istotny sposób wpływa na innowacyjność i jest zaangażowany w rozwój gospodarki?

Prof. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz – GIT: Jest mi niezmiernie miło odebrać odznakę w imieniu pracowników Łukasiewicz – GIT, bo wszelkie sukcesy, które firma odnosi są głównie ich zasługą. Wielkim zaszczytem jest również wyróżnienie mojej osoby, myślę, że Kapituła Odznaki Honorowej przyznając mi tę nagrodę doceniła mój dorobek naukowy.

Wracając do meritum, chcę tutaj zaznaczyć, że rzeczywiście jesteśmy firmą, która jest innowacyjna. 1 stycznia 2023 r. Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza po włączeniu instytutów – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL otrzymał nazwę Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Synergia instytutów zwiększa zasięg rynkowy i wzmacnia również naszą międzynarodową pozycję. Od momentu połączenia bardzo wyraźnie widać, jak instytut ewoluuje. Rozwijamy się na potrzeby gospodarki i wpływamy na jej innowacyjność. Większość badań naukowych i prac rozwojowych realizujemy pod bezpośrednie potrzeby przedsiębiorców. Jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwój gospodarki poprzez projekty. Są one kluczową działalnością Łukasiewicz – GIT, bez nich nie byłoby innowacyjnych rozwiązań implementowanych do przemysłu.

Europerspektywy GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023

Europerspektywy: Którym branżom Łukasiewicz – GIT może zaproponować innowacyjne rozwiązania?

Prof. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz – GIT: Świadczymy usługi naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Nasi naukowcy prowadzą zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych. Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych.

Cały czas poszerzamy swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT. Rozwijamy wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych.

Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześniamy istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych oraz eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

Europerspektywy GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023

Europerspektywy: Po połączeniu instytutów w Łukasiewicz – GIT, jakie cele są priorytetowe do zrealizowania na najbliższe lata?

Prof. Adam Zieliński, Dyrektor Łukasiewicz – GIT: Kierowanie wysoce wyspecjalizowaną kadrą wymaga wiedzy merytorycznej o rynku i specyfice zagadnień z wielu dziedzin nauki. Zatrudniamy około 320 pracowników. Realizujemy w Instytucie 12 doktoratów wdrożeniowych, gdzie 12 naukowców pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które niebawem wdrożą do przemysłu.

Grupa Badawcza Procesy Surowcowe, którą kieruje dr hab. inż. Marian Niesler prowadzi dwa projekty z programu Horyzont Europa. Na pewno naszym celem będzie sięgnięcie po kolejne środki z tego programu, są to benefity wynikające z połączenia.

W Pionie Badawczym w aspekcie intensyfikacji pozyskiwania projektów, te korzyści są najbardziej widoczne. Zwiększyły się nasze możliwości aplikowania o duże projekty B+R – krajowe i międzynarodowe – HE, RFCS, EDF/ EDA, Life, poszerzyliśmy zakres oferty B+R i komercjalizacyjnej oraz zintensyfikowaliśmy rozwój kompetencji kadry i zoptymalizowaliśmy wykorzystanie aparatury badawczej.

Europerspektywy GIT — Zasłużony dla Województwa Śląskiego 2023
Na zdj. prof. dr hab. inż. Adam Zieliński, dyrektor GIT.

Od ponad dwudziestu lat związany z Instytutem (dawnej: Łukasiewicz – IMŻ) przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i zawodowej. Od marca 2018 r. do grudnia 2022 roku pełnił funkcję dyrektora Łukasiewicz – IMŻ. Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Przemysłowo- Handlowej w Gliwicach. W ramach działalności naukowowdrożeniowej zajmuje się głównie problematyką żarowytrzymałości stali i stopów, metodami badań oraz zagadnieniami oceny trwałości eksploatacyjnej i niszczenia materiałów. Autor i współautor ponad 200 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowotechnicznych oraz materiałach konferencyjnych, w tym ponad 50 z tzw. Listy Filadelfijskiej. Legitymuje się indeksem Hirscha 20 według Web of Science. Jest autorem i współautorem ponad 400 prac badawczych i ekspertyz zrealizowanych na bezpośrednie zlecenie przemysłu energetycznego i petrochemicznego, w tym głównie dla Rafako, ENEA Wytwarzanie, PGE Elektrownia Opole i Bełchatów, Energopomiar, Zakłady Remontowe Energetyki, PKN Orlen, Lotos.
Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry