GK Stalprofil. Eksperci w dziedzinie materiałów stalowych

GK Stalprofil. Eksperci w dziedzinie materiałów stalowych

GK Stalprofil buduje swoją pozycję w czterech obszarach biznesowych, dla których wspólnym mianownikiem jest stal

Pryzmat | Pryzmat Zagłębie | Stalprofil SA

Oferowany przez firmę wyroby hutnicze są dostarczane przez najlepszych producentów na rynki lokalne i dla odbiorców zagranicznych. Grupa Stalprofil oferuje także stalowe konstrukcje obiektów kubaturowych oraz zaawansowane technicznie konstrukcje maszynowe. Dla znanych światowych marek wykonuje również elementy wyposażenia inteligentnych magazynów wysokiego składowania – i sama inwestuje w taki model magazynu.

Obecnie GK Stalprofil jest w trakcie procesu inwestycyjnego. Grupa kilka lat temu wprowadziła nowoczesne metody związane z przechowywaniem, logistyką i dystrybucją materiałów, wykorzystując w pełni automatyczny magazyn wysokiego składowania zlokalizowany w Katowicach. Rozwiązanie to dobrze sprawdziło się w ramach działalności Stalprofilu i obecnie kolejny taki magazyn powstaje w Dąbrowie Górniczej, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

GK Stalprofil. Eksperci w dziedzinie materiałów stalowych.

„Magazyn wysokiego składowania będzie wykorzystywał rozwiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Przede wszystkim jednak nowoczesne rozwiązania logistyczne i pełna ich digitalizacja mają zwiększyć szybkość obsługi zamówień i optymalizować koszty działania” – wyjaśnia Henryk Orczykowski, prezes Stalprofilu.

Wedle założeń budowa kolejnego magazynu wysokiego składowania powinna mieć pozytywny wpływ na przyszłe przychody spółki w segmencie stalowym. Ma to być wynikiem wprowadzenia do oferty handlowej nowych asortymentów wyrobów hutniczych, które mają wzmocnić zwłaszcza ofertę prętów, płaskowników i profili lekkich. Spółka jest jednym z polskich liderów dystrybucji stali na rynku krajowym, specjalizującym się przede wszystkim w wyrobach długich. Nowy magazyn ma mieć pojemność około 12 tys. ton wyrobów hutniczych. Łączna wartość nakładów na tę inwestycję szacowana jest na kwotę ok. 45 mln zł netto.

Stalprofil. Eksperci w dziedzinie materiałów stalowych. Opowiada prezes Henryk
Orczykowski.

Drugą odnogą działalności GK Stalprofil jest aktywność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów. W tym segmencie Stalprofil jest niekwestionowanym liderem rynku – zdecydowana większość instalowanych w Polsce rur stalowych do przesyłu gazu pochodzi z centrum izolacji antykorozyjnych produkcji Stalprofil. Grupa dostarcza izolowane rury gazowe również na rynek europejski. Co więcej, Stalprofil, jako generalny wykonawca, buduje z wykorzystaniem rur stalowych gazociągi przesyłowe o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Stalprofil realizuje konstrukcje gazociągowe nawet w trudnych warunkach, gdzie jedyną możliwością są prace w technologiach bezwykopowych – np. na terenach objętych programami Natura 2000 czy pod ściekami wodnymi.

Izostal – część GK Stalprofil – może pochwalić się największym w Europie Środkowej Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur.

Izostal – część GK Stalprofil – może pochwalić się największym w Europie Środkowej Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur. Firma dostarcza 85 proc. wykorzystywanych w Europie rur izolowanych – albo bezpośrednio, albo poprzez podwykonawstwo. Firma stale – i z sukcesami – pracuje nad nowymi technologiami. Jednym z projektów, nad którym pracuje spółka, są rury do przesyłu wodoru, który według większości ekspertów jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej. Dzięki takim działaniom – opartym na innowacjach rozwoju i wprowadzaniu najnowszych technologii do procesów produkcyjnych, Stalprofil SA nieprzerwanie od ponad 20 lat generuje zysk i wypłaca co roku dywidendę swoim akcjonariuszom. Stalprofil to firma, która generuje ponad 1,5 mld zł przychodów rocznie – a zatrudnienie znajduje w niej ponad 550 osób.

„Każdą złotówkę kapitału zdobywaliśmy sami, zbudowaliśmy ogromny potencjał ludzki, materialny, organizacyjny, finansowy, który teraz procentuje w postaci radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach na rynku” – podkreśla prezes Henryk Orczykowski.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry