GIPH: Górniczy Koncert Noworoczny 2024

GIPH: Górniczy Koncert Noworoczny 2024

W Filharmonii Śląskiej odbył się tradycyjny Górniczy Koncert Noworoczny, który zorganizowała Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH)

Wydarzenia | GIPH

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Aktywów Państwowych Borys Budka, Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Na koncert zaproszono przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu, dyrektorzy kopalń, prezesi spółek górniczych i okołogórniczych, a także instytucji otoczenia górnictwa.

Gości przywitał gospodarz wydarzenia, prezes GIPH Janusz Olszowski. Następnie głos zabrali m.in. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju, Michał Kopański, wicewojewoda śląski, Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W trakcie wydarzenia wręczono medale, odznaczenia i stopnie górnicze.

Minister Przemysłu prof. Marzena Czarnecka przyznała odznakę „Zasłużony dla górnictwa RP”, którą otrzymał marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Awans stopni górniczych otrzymali: Piotr Pięta, prezes FTT Wolbrom, Łukasz Dziedziel prezes Zarządu Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. oraz Łukasz Wójciak.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla bezpieczeństwa w górnictwie” otrzymali: Dariusz Macierzyński oraz Jerzy Braszczok.

W konkursie „Górniczy Sukces Roku” wręczono nagrody w trzech kategoriach:

1️⃣ Osobowość Roku: Janusz Olszowski, wieloletni prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

2️⃣ Innowacyjność:

Nagrody:

Grenevia Famur Oddział Katowice za stację najazdowo-zwrotną Famur UPZP jako integralną część automatycznego kompleksu ścianowego

Elektrometal za System Detekcji Rozcięć Taśm typu SDRT-23.

Wyróżnienie: Kopalnia Soli Wieliczka za górnicze zabezpieczenie północnego ociosu kaplicy św. Kingi wraz z wykonaniem monitoringu stateczności zabezpieczonego ociosu.

3️⃣ Ekologia:

Nagroda: Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy za kruszywo syntetyczne z odpadów niebezpiecznych

Wyróżnienie: Kopalnia Soli Wieliczka za ochronę powierzchni ziemi oraz zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja firm, instytucji i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie innowacyjności i ekologii.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry