Grupa Amber: wywiad z prezesem Michałem Gawrońskim

Grupa Amber: wywiad z prezesem Michałem Gawrońskim

Rozmowa z Michałem Gawrońskim, prezesem Grupy Amber & Partnerzy, Przewodniczącym Fundacji EKON, Członkiem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, Przewodniczącym Śląskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Biznes | Biznes: 155 | Grupa Amber

Czym zajmuje się GRUPA AMBER? Jaka jest jej główna misja?

Grupa Amber jest Polską firmą konsultingową i oferuje kompleksowe rozwiązania dla Przedsiębiorców w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Ostatnia dekada była dla nas okresem wzmożonego rozwoju i zmian gospodarczych, dlatego też rozszerzyliśmy naszą ofertę o nowe obszary zarządzania, marketingu i technologii cyfrowych, pomagając naszym Klientom w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, aby zwiększać konkurencyjność ich firm zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym.

Europerspektywy Grupa Amber: wywiad z prezesem Michałem Gawrońskim
Michał Gawroński – prezes Grupy Amber & Partnerzy, Przewodniczący Fundacji EKON

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje naszych pracowników, ekspertów i partnerów dają nam możliwość realizowania wielu, nawet najtrudniejszych przedsięwzięć. Wiedza, którą posiadamy pomaga osiągnąć wszystkim naszym Klientom lepsze wyniki ekonomiczne oraz wspiera firmy w sprawnym i efektywnym zarządzaniu dostępnymi zasobami.

Zamiłowanie do propagowania postaw ekologicznych, profesjonalne doradztwo w zakresie EKO-marketingu oraz realizacja celów polityki zrównoważonego rozwoju spowodowało, że Grupa Amber dynamicznie się rozwija, posiada uznaną i stabilną pozycje na rynku. Dotychczas zaufało nam prawie 500 firm, wiele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz instytucji Państwowych.  

Jako grupa firm działających pod marką Grupa Amber łączymy możliwości firmy na zasadzie współpracy bądź zwiększania ich potencjałów. Zajmujemy się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie realizacji wymagań prawnych wynikających z przepisów ochrony środowiska, w tym szczególnie Ustawy o odpadach. Ponadto świadczymy usługi w zakresie gospodarki odpadami, logistyki, niszczenia dokumentów i produktów wycofanych z obiegu oraz szerokiego zakresu usług czystościowo-porządkowych.

Zainicjował Pan wraz z Fundacją EKON cykl debat telewizyjnych w ramach projektu ekologicznego „Eko-śniadanie z Ekspertem”. Co ma na celu ów projekt?

Fundacja Ekon bardzo aktywnie angażuje się w realizację działań wspierających wzrost efektywności gospodarowania zasobami oraz rozpowszechniania wiedzy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Projekt „Eko – śniadanie z Ekspertem” jest kontynuacją misji Fundacji. Adresatem jest szerokie grono widzów, nie tylko związanych z branżą. Cykl debat obejmował między innymi tematy związane z budową systemu zbierania i odzysku odpadów, recykling odpadów, przemysłu 4.0 czy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Projekt ten był odpowiedzią naszej grupy na sytuację pandemiczną  na świecie i brak możliwości spotkań osobistych z klientami i partnerami związanymi z realizowanymi przez nas działaniami. Dzięki tym debatom dotarliśmy do tysięcy kolejnych naszych odbiorców poprzez media społecznościowe.

Europerspektywy Grupa Amber: wywiad z prezesem Michałem Gawrońskim

Jak możemy, na co dzień, dbać o środowisko? Na jakie podstawowe kwestie zwracać uwagę?

Jest wiele możliwości dbania o środowisko, wiele recept i pomysłów. Całe szczęście coraz więcej osób zajmuje się edukacją ekologiczną, angażuje w projekty na rzecz ochrony środowiska. Niemniej jednak podstawowym elementem jest bycie uczciwym przed samym sobą, tzn. właściwe postępowanie z odpadami, czyli nie zaśmiecanie środowiska. Dotyczy to zarówno odpadów komunalnych, jak i przemysłowych. Musimy mieć wiedzę, że ponad 10 000 000 ton odpadów komunalnych rocznie wytwarzanych przez mieszkańców naszego kraju przy niewłaściwej polityce gospodarowania odpadami może znacząco wpłynąć na stan jakościowy naszego otoczenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na segregację odpadów, ponieważ posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać.

Niemniej ważne jest także utrzymanie czystości wód na odpowiednim poziomie, z czym mamy ostatnio duże problemy, a stanowi to poważne zagrożenie dla wszystkich. Dlatego też odpady płynne, zawierające niebezpieczne dla człowieka i przyrody związki chemiczne, nie powinno wylewać się w sposób nieodpowiedzialny, tylko przekazywać do specjalnie wyznaczonych punktów. Dla przyszłych pokoleń istotnym czynnikiem jest oszczędzanie wody, m.in. poprzez sprawdzanie jej właściwego i uzasadnionego wykorzystywania, kontrolowania szczelności kranów, oszczędzania podczas mycia zębów, kąpieli czy zmywania naczyń.

Możemy także nasze zaangażowanie skierować w obszar oszczędności energetycznych i wpływać na niską emisyjność poprzez energooszczędne ogrzewanie, oświetlenie i zakup nowoczesnych urządzeń domowych. Pamiętajmy o wyłączaniu zbędnych źródeł światła. Wiele osób ochronę środowiska stawia sobie za cel, niejako za misję swojego życia. Zmieniają swoje nawyki, prowadzą ekologicznych tryb życia stosując komunikację zbiorową, używają do pracy roweru zamiast samochodu. Kupują produkty przyjazne środowisku. Obecnie każdy z nas może podejmować decyzje o wpływie jego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez niemarnowanie papieru, kupowanie produktów z recyklingu, zamawianie elektronicznych faktur, przekazywanie swoich rzeczy innym do ponownego wykorzystania.

Jedną z ważniejszych kwestii jest dokonywanie świadomych zakupów żywności, nie robienie dużych zapasów, by nie wyrzucać jedzenia. Ważne jest także ograniczanie spożywania mięsa, ponieważ hodowla i produkcja mięsa na świecie generuje więcej CO2 niż cały transport samochodowy. Do domowych porządków rekomenduje stosowanie ekologicznych i naturalnych środków chemicznych. Generalnie bądźmy blisko natury, bądźmy świadomi jej piękna i niepowtarzalności, wszyscy powinniśmy uczyć innych jak być przyjaznym dla środowiska.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry