Huta Łabędy SA: 175 lat doświadczenia

Huta Łabędy SA: 175 lat doświadczenia

Wywiadu udziela Marek Bar, Prezes Zarządu HUTY ŁABĘDY SA

Biznes | Biznes: 155 | Huta Łabędy

W br. Huta Łabędy SA obchodzi jubileusz 175-lecia. Można powiedzieć, że huta rozwijała się wraz z rozwojem technologii hutniczych – i musiała zmieniać się wraz z nimi. Przez ten czas huta stała się także ważnym elementem życia miasta – i jednym z największych pracodawców. Czy tradycje hutnicze są ważne w codziennym funkcjonowaniu huty? Jak obchodzono ten jubileusz?

Historia Huty Łabędy sięga roku 1848, kiedy to położono kamień węgielny pod budowę Huty Hermina, stąd tradycje hutnicze są bardzo ważne, również w codziennym funkcjonowaniu Huty. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ Huta w tym roku świętuje 175. rocznicę powstania zakładu. Z tej okazji w ramach obchodów 175–lecia Huty zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, w których brali udział nasi pracownicy.

Świętowanie rozpoczęliśmy już w kwietniu, „Hutniczym Festynem Rodzinnym”, skierowanym nie tylko do naszych pracowników, ale również ich rodzin. Z kolei mszą świętą zainaugurowaliśmy obchody jubileuszu 175-lecia Huty Łabędy połączone z obchodami Dnia Hutnika. Kolejnym punktem wydarzenia była uroczysta Akademia, w trakcie której uhonorowaliśmy naszych wieloletnich pracowników odznaką „Zasłużony Pracownik HUTY ŁABĘDY SA”. Wszystkie uroczystości, czy to w kościele, czy podczas festynu uświetniła swoim występem także nasza niesamowita hutnicza orkiestra, która koncertowała także maszerując ulicami Łabęd – tak jak to dawniej bywało, budząc hutników wczesnym rankiem, co spotkało się z ciepłym i życzliwym przyjęciem przez mieszkańców.

Punktem kulminacyjnym całych obchodów była oficjalna uroczystość połączona z tradycyjną Karczmą Hutniczą. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele prezydenta RP, rządu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządów, WĘGLOKOKSU SA, strony społecznej, Członkowie Rady Nadzorczej Huty Łabędy, członkowie zarządów spółek zależnych oraz ze spółek z GK WĘGLOKOKS, nasi kontrahenci, przedstawiciele instytucji finansowych oraz przedstawiciele firm i podmiotów współpracujących z Hutą Łabędy. Należy wspomnieć, iż kilku naszych pracowników zostało odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę.

Europerspektywy Huta Łabędy SA: 175 lat doświadczenia
na zdj. Marek Bar — Prezes Zarządu Huty Łabędy SA

Rola hutnictwa w gospodarce jest nie do przecenienia – produkty hutnicze są niezbędne dla większości gałęzi przemysłu. Z tego względu nie dziwi plan inwestycyjny, który ma na celu rozwinięcie działalności. Jakie inwestycje planowane są w najbliższym czasie? W jaki sposób rozszerzą możliwości zakładu?

Od kilku lat działamy w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS SA. Mamy opracowany program rozwoju i skutecznie go realizujemy. Doświadczenia zdobyte w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat – w szczególności z nowym asortymentem rur stalowych – pozwalają stwierdzić, że dywersyfikacja jest dobrym kierunkiem, również w kontekście stopniowego wygaszania polskiego górnictwa. Nie możemy odstąpić od dywersyfikacji produkcji i rynków zbytu, ponieważ jest to gwarancja dalszego istnienia Huty. Huta planuje inwestycje, które zwiększą potencjał jej konkurencyjności. Dziś rynek jest dynamiczny, z dużą turbulencją, także w przemyśle ciężkim. Musimy się dostosować do aktualnych trendów na rynku, ale też aktywnie działać w ich kreowaniu. Nasze zamierzenia inwestycyjne poszerzą portfolio wyrobów, a także zwiększą stopień ich przetworzenia.

Jako huta podpisaliście porozumienie z Miastem Gliwice oraz Zespołem Szkół Samochodowych w sprawie utworzenia Klasy Patronackiej HUTY ŁABĘDY S.A. w ramach Szkoły Branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń. Jakie obowiązki przyjęła na siebie w związku z tym huta? Jakie umiejętności zdobędą w ramach edukacji w hucie młodzi ludzie?

W obecnych czasach na rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie na pracowników wykwalifikowanych, posiadających nie tylko wyuczony zawód, ale również doświadczenie. Mając na uwadze tą wiedzę oraz fakt, że jesteśmy dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, zdecydowaliśmy się na budowę swojej przyszłej kadry pracowniczej, czego konsekwencją było nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach, której celem jest utworzenie klasy patronackiej.

Kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń odbywać się będzie w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych. Nauka będzie trwała 3 lata, a uczniowie podpiszą umowy o pracę z Hutą Łabędy, w charakterze pracowników młodocianych.

Przygotowane porozumienie określa realizację kształcenia teoretycznego przez szkołę, natomiast przygotowanie praktyczne będzie odbywało się w całości w Hucie Łabędy, począwszy od pierwszego do ostatniego dnia trzyletniego cyklu kształcenia.

Uczniowie klasy patronackiej otrzymają wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem RM i korzystać będą z zasobów pracodawcy. Uczyć się będą zawodowej odpowiedzialności, a możliwość zatrudnienia w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie motywować ich będzie do nauki, także tej teoretycznej. Absolwent szkoły, po jej zakończeniu, będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, przeprowadzaniem ich napraw, diagnozowaniem ich stanu technicznego, a także instalacji i uruchomienia urządzeń technicznych na stanowisku pracy.

Zakończenie kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia nie zamyka uczniom możliwości dalszego uczenia się. Chętni będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia i zdobycia tytuł technika mechanika.

Europerspektywy Huta Łabędy SA: 175 lat doświadczenia
na zdj. od lewej: Zbigniew Techmański – wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Produkcji, Tomasz Papaj – wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznofinansowych, Marek Bar – prezes Zarządu, Dariusz Gąsior – członek Zarządu

Huta Łabędy wykazała w ub. roku bardzo dobre wyniki finansowe, obecnie trwa wdrażanie programu inwestycyjnego… Czego więc mamy życzyć na Hucie na kolejne lata działalności? Jaka jest wizja przyszłości Huty Łabędy?

Huta Łabędy to stabilny partner w biznesie, marka znana i ceniona. Kapitalne znaczenie na osiągnięcie wyników ma dobra atmosfera w Hucie. Pracownicy każdego szczebla wiedzą, jaki jest cel i utożsamiają się z firmą. W spółce oraz GK HŁ zatrudnienie znajduje ponad 860 osób. Od kilku lat działamy w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS SA, co pozwala nam na stały, zrównoważony rozwój. Sytuacja finansowa naszej firmy jest stabilna. Jednym z jej czynników jest odpowiednie zarządzanie majątkiem obrotowym, które umożliwia skuteczną realizację działań. Kolejnym jest zapewnienie efektywności produkcji i sprzedaży portfolio produktów, które są kluczem do dobrego wyniku finansowego.

Czego życzyć hucie? Myślę, że spokoju, stabilizacji na rynkach światowych, dalszego zrównoważonego rozwoju i zwyczajnie: szczęścia.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry