KSSE – lider specjalnych stref ekonomicznych w Polsce!

KSSE – lider specjalnych stref ekonomicznych w Polsce!

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła rok 2023 jako niekwestionowany lider specjalnych stref ekonomicznych w Polsce!

Wydarzenia | Śląskie | KSSE

W siedzibie KSSE odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego Zarząd Strefy zaprezentował wyniki za rok 2023. W spotkaniu udział wzięli:

▪️ Dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej SSE

▪️ Bartłomiej Kowalski – Zastępca Prezesa KSSE S.A.

▪️ Jacek Bialik – Wiceprezes KSSE S.A., zarządzający Podstrefą Gliwicką

▪️ Mateusz Rykała – Wiceprezes KSSE S.A., zarządzający Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską

▪️ Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes KSSE S.A., zarządzający Podstrefą Jastrzębsko-Żorską

▪️ Rafał Żelazny – wiceprezes KSSE S.A., zarządzający Podstrefą Tyską

KSSE wydała najwięcej decyzji o wsparciu (83) – czyli co 6. decyzja wydana w Polsce, została wydana inwestorom w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA. Jest to także najlepsza strefa pod względem wysokości zadeklarowanych przez przedsiębiorców nakładów (3,4 mld zł) oraz ilości nowych miejsc pracy (1343). KSSE od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (od 2018 r.) objęła wsparciem już prawie 400 projektów inwestycyjnych.

KSSE skoncentrowało się na pozyskiwaniu firm z udziałem kapitału polskiego, z sektora MSP. Spośród wydanych w 2023 roku 83 decyzji o wsparciu 31 to, decyzje wydane na realizację inwestycji dużych firm, a aż 52 stanowią decyzje wydane dla firm z sektora MSP, w tym: średnie 20, małe 23, mikro 9. Co więcej, aż 59 projektów inwestycyjnych objętych wsparciem przez KSSE w ubiegłym roku stanowią inwestycje firm z kapitałem polskim. Niewątpliwie, możliwość realizacji projektów inwestycyjnych w dotychczasowych lokalizacjach, bez konieczności nabywania nieruchomości ze statusem specjalnej strefy ekonomicznej (jak to było do 2018 r.) powoduje, że instrument jest w szerszym zakresie dostępny dla firm z sektora MSP.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry