Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania

Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania

„Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, na którą złożyły się wykłady, debaty, warsztaty i strefa pracodawcy poświęcone problematyce osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz promowaniu aktywizacji zawodowej

Wydarzenia | Śląskie | Hotel Vienna House

Akademia Górnośląska w Katowicach zorganizowała konferencję  pt. „Kariera bez barier. Niepełnosprawni na rynku pracy – szanse i wyzwania”, na którą złożyły się wykłady, debaty, warsztaty i strefa pracodawcy poświęcone problematyce osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz promowaniu aktywizacji zawodowej (Hotel Vienna House Easy w Katowicach – 27-28 listopada 2023 r.). W organizację wydarzenia włączyli się: Polska Unia Edukacyjna oraz Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego.

Uczestników konferencji powitała dr Marta Adamczyk – rektor Akademii Górnośląskiej. Prelekcje konferencyjne przygotowali: prof. dr hab. Wiesław Banyś (Uniwersytet Śląski), dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁ (Uczelnia Łazarskiego) oraz dr Krzysztof Czechowski (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W czasie dwudniowej konferencji przewidziano pięć paneli dyskusyjnych poruszających zagadnienia m.in. z zakresu kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, wpływu cyfryzacji na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, aspektów prawnych zatrudnienia osób z  niepełnosprawnościami, a także instytucjonalnego i społecznego wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Ich celem jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej znaczenia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dyskusje panelowe moderowali: Sebastian Matyniak, Natalia Nowak-Trojnar, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, Agnieszka Szymczyk oraz Beata Drzazga.

Czasopismo Europerspektywy było jednym z patronów medialnych.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry