NIO Gliwice: ,,Nowotwórczość — na styku nauki i sztuki”

NIO Gliwice: ,,Nowotwórczość — na styku nauki i sztuki”

W Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach odbyła się konferencja oraz uroczyste zainaugurowanie wystawy ,,Nowotwórczość — na styku nauki i sztuki”. Otwarcia dokonał prof. dr hab. n.med. Krzysztof Składowski – dyrektor Instytutu

Wydarzenia | Narodowy Instytut Onkologii Gliwice

Kuratorką wystawy jest Małgorzata Lisowska.

Otwarciu towarzyszyła konferencja, będąca okazją do wymiany informacji między ekspertami w dziedzinie otwartej edukacji, pracownikami instytutu, sztuki oraz pacjentami. Była okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności w sposób nieformalny.

W otwarciu wystawy i połączonej z tym wydarzeniem konferencji udział wzięli przedstawiciele świata artystycznego, lekarze i badacze oraz przedstawiciele samorządów.

Zebrani mieli okazję wysłuchać prelekcji, które wygłosili:

  • dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski; Z-ca Dyrektora ds. Nauki Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach (temat wystąpienia: „Popularyzacja osiągnięć naukowych”)
  • dr Monika Wiśniewska – Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy („Nauka mówi coraz więcej – Jak komunikować naukę?”).

Odbyły się także dwa panele dyskusyjne:

  • „Nowotwórczość — na styku nauki i sztuki – dialog między światem nauki i sztuki”, którego moderatorką została Małgorzata Lisowska – kurator wystawy;
  • „Jak nauka i sztuka mogą wspierać pacjenta onkologicznego?” moderowany przez dr inż. Weronikę Urbańską – Przewodniczącą Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Politechnika Wrocławska.

Celem wystawy jest edukacja i propagowanie wiedzy na temat nowotworów – głównie w kontekście oswajania choroby nowotworowej przez pokazanie warstwy wizualnej choroby.

„Nowotwórczość to przestrzeń, w której spotyka się sztuka i nauka. Przestrzeń, w której komórki nowotworowe w niepowtarzalny sposób tworzą sztukę. Namnażające się komórki w ciele pacjenta przyjmują różne kształty i struktury, będąc w ciągłej przebudowie, reagując na różnorakie wpływy otaczającego środowiska” – mówiła Małgorzata Lisowska.


W trakcie spotkania odbyła się również projekcja filmu ,,Maria Skłodowska-Curie” poświęconego postaci tytułowej naukowczyni – a zarazem patronki Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Patronat honorowy nad wystawą i konferencją objęli Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Patronami merytorycznymi zostali: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne o/Śląski, Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych o/Śląski, Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i ASP Katowice.

Jako Europerspektywy zostaliśmy jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry