Potęga tradycji. Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Potęga tradycji. Grupa Kapitałowa FASING S.A.

W poniedziałek 5 czerwca 2023 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu studziesięciolecia Grupy Fasing

Grupa Fasing | Biznes | Wydanie 154

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach-Wełnowcu. Następnie goście przenieśli się do Filharmonii Śląskiej, gdzie odbyła się gala jubileuszowa.

„Wyrośliśmy z małej rzemieślniczej firmy założonej przez polskiego inżyniera Różyckiego w Katowicach-Załężu – jako lokalna spółka zajmująca się precyzyjną produkcją, innowacjami” – przypomniał Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A. Zdzisław Bik.

Europerspektywy Potęga tradycji. Grupa Kapitałowa FASING S.A.

„Dzisiaj jesteśmy spółką globalną, a z naszych produktów korzysta ponad 4 tys. odbiorców na całym świecie. Istotą produkcji Grupy FASING jest produkcja łańcucha, składającego się z ogniw jako symbol ciągłości i trwałości, a jako firma jesteśmy takim ogniwem w systemie gospodarczym. Jubileusz 110-lecia Grupy FASING pokazuje nam, że ważna jest stabilność i obecnie możemy pochwalić się tym, że jesteśmy firmą pokoleniową, w której pracują całe rodziny. Szczególnie chciałbym podziękować właśnie pracownikom, którzy swoją ciężką pracą zbudowali tę firmę” – podkreślił prezes Bik.

Na wydarzenie przybyli m.in. przedstawiciele rządu na czele z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnikiem ds. dialogu społecznego Piotrem Pyzikiem, korpusu dyplomatycznego na czele z Ambasadorem Nadzwyczajnym Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Sun Linjiang, członkowie władz wojewódzkich, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na czele z Członkiem Zarządu Województwa Krzysztofem Klimoszem oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w osobie marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły. Wyższy Urząd Górniczy reprezentował dr inż. Adam Mirek. Miasto Katowice reprezentowali wiceprezydenci: Waldemar Bojarun, Bogumił Sobula i Jerzy Woźniak.

Europerspektywy Potęga tradycji. Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Grupa Kapitałowa FA SING S.A. jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firmą produkującą łańcuchy dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego. Działa we wszystkich głównych segmentach rynku światowego. Z jej wyrobów korzysta ponad 4 000 użytkowników.

W uroczystościach jubileuszowych wziął również udział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Na wydarzenie przybyli przedstawiciele władz gmin i powiatów, izb gospodarczych, uczelni wyższych oraz instytucji naukowych. Główny Instytut Górnictwa reprezentował dyrektor prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli goście zagraniczni z krajów współpracujących z Grupą FASING. Grupa FASING działa jako synergiczna grupa spółek, dostarczając rozwiązania do najważniejszych gałęzi przemysłu do ponad 50 krajów na całym świecie.

„Mało jest w Polsce firm z taką tradycją” – powiedział prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski. „110 lat to dużo czasu – i dużo pracy – w efekcie mamy nowoczesną i innowacyjną grupę, która działa w bardzo wielu obszarach, co jest imponujące” – dodał.

Europerspektywy Potęga tradycji. Grupa Kapitałowa FASING S.A.

Głos zabrał również podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik:

„Historia zakładu była nierozerwalnie związana z historią Polski, a przedsiębiorstwo było jednym z najnowocześniejszych na ziemiach polskich” – powiedział. „Jubileusz 110-lecia Grupy FASING to wyjątkowe święto instytucji o olbrzymim znaczeniu dla funkcjonowania polskiego przemysłu. Dla nas jest przede wszystkim okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy na przestrzeni lat swoim wysiłkiem i zaangażowaniem współtworzyli jej struktury, kierując się etosem służby i pracy dla wspólnego dobra. Z całego serca dziękuję za Waszą codzienną pracę i życzę, by kolejne lata były źródłem dalszych sukcesów” – dodał Piotr Pyzik.

Podczas uroczystości w Filharmonii Śląskiej wręczono odznaczenia państwowe: medale za długoletnią służbę, a także stopnie górnicze i odznakę za zasługi dla bezpieczeństwa w górnictwie. Wręczono też odznaki za zasługi dla województwa śląskiego.

Jubileusz 110 lat jest liczony od 1913 r., na kiedy to jest datowana rejestracja pierwszego, niewielkiego zakładu produkcyjnego pod nazwą Śląska Górnicza Spółka Akcyjna (Schlesische Gruben und Hüttenbedarfsgesellschaft m.b.H), zlokalizowanego na obszarze dzisiejszej dzielnicy Katowic – Załężu. Głównym profilem działalności była produkcja drobnych części urządzeń i maszyn dla górnictwa. Fabryka ta dała fundamenty obecnie działającej spółce MOJ S.A., która aktualnie jest uznanym producentem działającym w branży elektromaszynowej.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry