Powstanie Tyski Hub Zielonej Gospodarki

Na zdjęciu Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego w trakcie briefingu prasowego dot. realizacji projektu „Tyski Hub Zielonej Gospodarki”.

Powstanie Tyski Hub Zielonej Gospodarki

W Tychach odbył się briefing prasowy dot. realizacji projektu „Tyski Hub Zielonej Gospodarki”

Wydarzenia | Tychy

Projekt zostanie zrealizowany w niezagospodarowanej części budynku Zespołu Szkół Municypalnych, pomiędzy Mediateką a Halą Sportową. Miejsce będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw zajmujących się szeroko pojętą ekologią i „zielonymi” technologiami.

O przyznaniu środków na realizację projektu Tyskiego HUB poinformowali podczas dzisiejszej konferencji prasowej Maciej Gramatyka – pełniący funkcję prezydenta Tychów, Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba – były prezydent Tychów, obecnie Senator RP.

Inwestycja w Tyski Hub Zielonej Gospodarki uzyskała dofinansowanie w wysokości 96 201 387,29 zł, całkowita wartość projektu: 118 020 397,71 zł.

Na zdjęciu Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego w trakcie  briefingu prasowego dot. realizacji projektu „Tyski Hub Zielonej Gospodarki”.

Przebudowa zdegradowanego obiektu wpłynie znacząco na rozwój potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowego miasta poprzez tworzenie nowych firm i miejsc pracy, przekwalifikowywanie zwalnianych górników i wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych z zakresu „zielonej gospodarki” w różnych sektorach gospodarczych podregionu tyskiego.

Działalność realizowana będzie poprzez uruchomienie:

• Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości z zakresu zielonej gospodarki dla wspierania powstawania nowych firm typu start-up, a także wspierania sektora MŚP gotowego do zmiany profilu działalności w kierunku rozwiązań z zakresu zielonej gospodarki;

• Centrum Kompetencji Zawodowych z zakresu zielonej gospodarki, którego oferta skierowana będzie do osób pracujących dotkniętych skutkami transformacji, zamierzających zmienić swoje dotychczasowe kwalifikacje lub podnosić kompetencje zawodowe celem dostosowania się do nowych możliwości zatrudnienia;

• Centrum informacyjno-doradczego z zakresu zielonej gospodarki, z którego usług korzystać będą mieszkańcy podregionu tyskiego, zainteresowani wdrażaniem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii i błękitno-zielonej infrastruktury.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry