Rozwój bez nauki nie istnieje

Rozwój bez nauki nie istnieje

Częstochowa rozwija potencjał naukowy – miasto posiada rozbudowaną ofertę edukacyjną przygotowaną przez uczelnie zlokalizowane w jego granicach. Wśród częstochowskich ośrodków znajdują się renomowane uczelnie prowadzące kierunki wysoko oceniane w krajowych rankingach

UJD | PCz | CSPSP | AP | Pryzmat | Pryzmat Częstochowa

Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) oferuje studentom edukację na ponad 50 kierunkach dziennych i 34 podyplomowych. W ramach UJD funkcjonuje 7 wydziałów: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Prawa i Ekonomii, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Nauk o Zdrowiu oraz Sztuki. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie, studia doktoranckie, w ramach Szkoły Doktorskiej, a także na studia podyplomowe. Nowością na UJD są uprawnienia do kształcenia przyszłych lekarzy, dzięki czemu Uniwersytet Częstochowski dołączył do grona nielicznych polskich uczelni oferujących kształcenie w tym kierunku.

 W 2022 r., dzięki bardzo dobrym ocenom uzyskanym w wyniku ogólnokrajowej ewaluacji (czterech ocen A i siedmiu B+, które potwierdzały wysoki poziom w nauczaniu ocenianych dyscyplin, uczelnia po raz kolejny zmieniła swoją nazwę) z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przeobrażając się w Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie.

Rektorem UJD jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Politechnika Częstochowska (PCz) jest najbardziej znaną częstochowską uczelnią. Jej historia sięga 1949 roku, tj. do daty powołania do istnienia Szkoły Inżynierskiej, którą sześć lat później przekształcono w Politechnikę Częstochowską.

Na PCz funkcjonuje sześć wydziałów: Budownictwa, Elektryczny, Infrastruktury i Środowiska, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz Zarządzania. PCz jest uczelnią wysoko notowaną w krajowym rankingu szkół wyższych. W 2022 roku Politechnika Częstochowska uplasowała się na wysokim – 32. miejscu i aż 8. miejscu w rankingu uczelni technicznych. PCz uczestniczy m.in. w ogólnopolskim projekcie PIONIER – światłowodowej sieci naukowej łączącej główne ośrodki akademickie w Polsce. PCz znana jest także z dokonań swoich studentów. W 2017 r. łazik marsjański, zbudowany przez drużynę PCz Rover Team, zajął 3. miejsce na podium ogólnoświatowego konkursu University Rover Challenge, by rok później zdobyć laur zwycięzcy.

Europerspektywy Rozwój bez nauki nie istnieje
Europerspektywy Rozwój bez nauki nie istnieje

Fot. Politechnika Częstochowska

Rektorem PCz jest prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej (CSPSP) w Częstochowie została otwarta w 1994 r. Szkoła podlega Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jej zadaniem jest kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników straży pożarnej oraz ochrony przeciwpożarowej. W CSPSP prócz szkolenia aspirantów straży pożarnej organizowane są również szkolenia specjalistyczne, doskonalące kompetencje strażaków, a także szkolenia cywilne z zakresu ochrony ludności, w zakresie ppoż oraz kursy dla rzeczoznawców.

W ramach CSPSP funkcjonuje także Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, w ramach której słuchacze szkoły wraz z pracownikami etatowymi pełnią służbę i biorą aktywny udział w akcjach przeciwpożarowych i ratowniczych. Szkolna JRG założona została w 2001 roku i wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy.

Komendantem CSPSP w Częstochowie jest st. bryg. Piotr Placek.

Akademia Polonijna (AP) jest niepubliczną szkołą wyższą założoną w 1992 roku. W jej ofercie edukacyjnej znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. W ramach wydziału interdyscyplinarnego na AP funkcjonuje 10 instytutów: Nauk Społecznych, Humanistyczny, Zdrowia, Studiów Podyplomowych, Szkoleń i Certyfikacji, Multilingwistyczne Studium Języków, Studium Wychowania Fizycznego, Studium NTI, Instytut Dokształcania na Odległość oraz NUFE (Network of Universities in Free Enterprise). Nowością na AP jest kierunek pielęgniarstwo, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku został zaakredytowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Akademia rozwija swoją infrastrukturę badawczą; powstają centra i laboratoria, powoływane są kolejne, interdyscyplinarne zespoły badawcze. Na AP prowadzone są: Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Biotechnologii, Akademickie Centrum Innowacji Medycznych, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

Rektorem AP jest ks. prałat prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry