TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy

Aleksander Słota, prezes Zarządu TSL Silesia Sp. z o.o. w Bytomiu - zdjęcie z artykułu TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy.

TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy

…czyli jak udaje się budować przewagę rynkową w oparciu o wyspecjalizowane kadry dostępne wszędzie tam, gdzie klient ich potrzebuje

Biznes | Biznes: 156 | TSL Silesia

TSL Silesia funkcjonuje na rynku usług spedycyjnych i celnych już od 20 lat – w 2023 roku firma obchodziła jubileusz dwóch dekad działalności. W tym czasie stopniowo zmieniał się zakres działalności, który na przestrzeni lat był kształtowany przez potrzeby rynku.

Początki działalności firmy wiążą się z działalnością Stacji LHS w Sławkowie, gdzie kompleksowa obsługa spedycyjno-celna potoku towarów pozwoliła na pozyskanie strategicznych z punktu widzenia rozwoju firmy klientów. Oddział w Sławkowie jest także siedzibą Agencji Celnej, która w sposób scentralizowany zapewnia profesjonalną obsługę celną i wsparcie doradcze klientom w całym kraju. „Nasz oddział w Sławkowie zawsze był łącznikiem między Wschodem a Zachodem Europy. Trzeba pamiętać o ważnym fakcie – standard ogólnoeuropejski torów to 1435 mm, a na Wschodzie jest to szerokość 1520 mm. Towary przyjeżdżające po szerokim torze nie kończyły swojej drogi na granicy z uwagi na problemy infrastrukturalne, ale uczestniczyliśmy jako łącznik i kontynuowaliśmy transport” – przypomniał prezes Zarządu TSL Silesia Aleksander Słota.

Aleksander
Słota,
prezes
Zarządu
TSL Silesia
Sp. z o.o.
w Bytomiu - zdjęcie z artykułu TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy.
Aleksander Słota, prezes Zarządu TSL Silesia Sp. z o.o. w Bytomiu

Rozwój firmy był stopniowy i początkowo obejmował wschodnie przejścia graniczne – Małaszewicze (przejście graniczne Terespol/ Brześć z Białorusią) oraz Hrubieszów i Medykę (przejścia graniczne z Ukrainą), jak również obszary portów morskich – Gdynię, Gdańsk i Świnoujście. Obecnie TSL Silesia posiada także oddziały w Dorohusku, Hrubieszowie, Woli Rzędzińskiej (strategiczne miejsce dostaw paliw), jak i w Szczecinie (silnie rozbudowującym się porcie mającym strategiczne znaczenie dla zachodniej Polski jak i części Niemiec).

Wszystkie oddziały portowe i graniczne realizują działalność w systemie 24/7 dzięki czemu zapewniają stały monitoring sytuacji z ładunkami klientów, pozostając w bieżącym kontakcie z portami, terminalami przeładunkowymi, przewoźnikami kolejowymi i samochodowymi, jak również służbami celno-administracyjnymi i granicznymi. Obecnie w skali kraju, zarówno w centrali w Bytomiu, jak i w oddziałach zamiejscowych, firma zatrudnia 115 osób zaangażowanych w transport drogowym, kolejowy, morski i kontenerowy, jak i obsługę celno-doradczą.

TSL Silesia ma szeroki zakres obsługi transportowej i globalny zasięg. Realizuje zarówno transporty samochodowe – krótkie, krajowe, ale i dłuższe, międzynarodowe czy długodystansowe. W przypadku firm, które mają większe potrzeby transportowe TSL Silesia realizuje też dostawy pełnopociągowe – w całej Europie, również na Wschodzie.

Bytomska firma obsługuje potoki kontenerowe, które najczęściej obejmują dostawy morskie głównie z Dalekiego Wschodu, Indii, Japonii. Oferuje także dostawy całostatkowe – jest to zazwyczaj towar masowy albo np. stalowy. „Mamy klientów, którzy wysyłają np. 20, 50 tys. ton ładunku – do naszych obowiązków należy zorganizowanie statku, załadunek i fracht do wskazanego przez klienta portu odbioru. W ten sposób obsługujemy wysyłkę międzykontynentalną do USA, Turcji, Egiptu. W imporcie przyjmujemy też np. statki z Indonezji z węglem czy rudą żelaza z 80-100 ton ładunku” – wyjaśnia Daria Żmurda-Krakowska – dyrektor ds. handlu i spedycji TSL Silesia.

Europerspektywy TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na dodatkowe usługi celne realizowane w miejscu wejścia ładunku na teren Unii Europejskiej, TSL Silesia jest obecnie zaangażowana w zwiększanie kwalifikacji wśród spedytorów oddziałów portowych i granicznych o dodatkowe umiejętności celne, które umożliwią zapewnienie klientom jeszcze lepszej, natychmiastowej obsługi. Poszerzenie tej wiedzy będzie skutkowało sprawniejszych procesowaniem – większa wiedza o sprawach celnych będzie zmniejszała ilość spraw, do których angażowana była do tej pory centrala agencji celnej. Rezultatem będzie przyspieszenie procesów celnych.

Szkolenie kadr ma dla TSL Silesia kluczowe znaczenie, gdyż wiedza i doświadczenie specjalistów firmy jest ceniona zarówno przez małe i średnie przedsiębiorstwa chcące powierzyć pełną obsługę nad dostawą ładunku firmie zewnętrznej, jak i korporacje posiadające swoje działy logistyczne, które dzięki temu mogą realizować z sukcesem plany optymalizacji zaopatrzenia.

„Mamy wyspecjalizowanych pracowników, których wiedza i doświadczenie są bezcenne. Dzięki temu oferujemy klientom spokój – firma nie musi się wdrażać we wszystkie aspekty logistyczne, celne i dokumentacyjne, ponieważ cała odpowiedzialność związana z organizacją, weryfikacją i koordynacją spoczywa na nas. Klient musi przejmować się tylko tym, żeby oczekiwany przez niego towar był w oczekiwanym przez niego miejscu. Wszystko inne – procedury, dokumenty – leży w naszej gestii. Niejednokrotnie jesteśmy także wsparciem dla komórek handlowych planujących ekspansję na kraje trzecie pod kątem schematów logistycznych, kompletacji prawidłowej dokumentacji czy zastosowania właściwej taryfikacji celnej” – podkreśla prezes Zarządu TSL Sp. z o.o. Aleksander Słota.

Europerspektywy TSL Silesia – wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy

Ważne, żeby firma była nie tylko wykonawcą usługi, ale także partnerem w całym procesie jej realizacji. Z tego względu specjaliści TSL mogą w każdej chwili sprawdzić stan przywiezionego towaru np. w porcie i przesłać dokumentację fotograficzną do klienta. Ważne jest jak najszybsze zauważenie wszelkich nieprawidłowości. Firma uczestniczy w procesach reklamacyjnych oferując klientom dokumentację zdjęciową – wtedy przewoźnik nie może zarzucić, że dany towar został zniszczony już na magazynie docelowym, tylko pracownicy TSL mają dowody, że stało się to np. w transporcie od dostawcy.

Stały rozwój w zakresie kompetencji pracowników jest także kluczowy z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. „W 2022 roku jako firma od zawsze zaangażowana w potoki towarowe relacji Wschód-Zachód mogliśmy doświadczyć radykalnego obrotu w kierunkach dostaw, który był efektem wojny w Ukrainie, jak również związanych z nią sankcji. Tylko dzięki elastyczności Zarządu i pracowników udało nam się przeorientować te usługi, które były związane z dostawami z Rosji czy Białorusi na usługi zapewniające wywóz strategicznych ładunków z terenów Ukrainy, jak i wspierające zaopatrzenie humanitarne” – wyjaśnia Daria Żmurda-Krakowska.

W tym samym czasie znaczących zmian spowodowanych wojną firma kontynuowała prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 z zakresu importu morskich towarów masowych i w grudniu 2022 r. uzyskała certyfikat. Firma jest w trakcie wdrażania w spółce kompleksowego systemu ERP, który będzie w pełni funkcjonalny w lutym 2024 r. i pozwoli na optymalizację procesów ofertowania, sprzedaży, koordynacji zleceń, jak również prowadzenia księgowości, finansów i spraw kadrowych.

Obecnie w skali kraju, zarówno w centrali w Bytomiu, jak i w oddziałach zamiejscowych, firma zatrudnia 115 osób zaangażowanych w transport drogowym, kolejowy, morski i kontenerowy, jak i obsługę celnodoradczą.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry