Umowa między TFS i CPK podpisana

Umowa między TFS i CPK podpisana

Warszawa — 24 stycznia 2023

TFS Silesia | Biznes | Wydanie 153

Towarzystwo Finansowe Silesia i Centralny Port Komunikacyjny podpisali przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży pakietu kontrolnego akcji spółki Torpol SA

Poznański Torpol SA specjalizuje się w modernizacji i budowie infrastruktury kolejowej. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie (CPK) realizuje największy program infrastrukturalny w RP. Kluczowymi korzyściami wynikającymi z transakcji jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zaangażowanie kapitałowe w doświadczoną firmę wykonawczą ma ułatwić budowę tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do nowego lotniska.

„Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, która ma na swoim koncie sporo projektów zrealizowanych z sukcesem. Jednym z nich jest rozwój Torpolu, jaki dokonał się w okresie zaangażowania kapitałowego Towarzystwa Finansowego Silesia” – powiedział Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. (TFS) jako inwestor i jako podmiot uczestniczący okresowo w finansowaniu spółki ma swój znaczący udział w tworzeniu jej wartości dla akcjonariuszy. TFS od 20 lat aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów państwowych.

„Spółka TFS wykorzystała okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu i jako inwestor finansowy wykonała jak najlepiej swoją rolę. Zapewniamy zarówno CPK, jak i akcjonariuszy Torpolu, że dziś jest to spółka profesjonalnie zarządzana, z funkcjonującym sprawnie zarządzaniem ryzykiem, innowacyjną kulturą organizacyjną, doskonałą kadrą kierowniczą i zespołem ok. 800 pracowników oddanych jej sukcesowi” – podkreśliła prezes TFS Jadwiga Dyktus.

  • Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku. Studia wykonalności (tzw. STEŚ) są opracowywane już dla 1500 km.

Torpol realizował w przeszłości projekty typu greenfield i ma wielobranżową praktykę w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka odpowiadała m.in. za budowę dworca Łódź Fabryczna.

„Torpol jest przygotowany do realizacji dużych kontraktów wielobranżowych. Posiada potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie dotykają dzisiaj branżę budownictwa kolejowego. TFS jako inwestor i jako podmiot uczestniczący okresowo w finansowaniu spółki ma swój znaczący udział w tworzeniu jej wartości dla akcjonariuszy” – podsumowała Monika Domańska, wiceprezes TFS.

W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Marcin Horała – wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK i Mikołaj Wild – prezes Zarządu CPK Sp. z o.o.

Kluczowymi korzyściami wynikającymi z transakcji jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zakup pozwoli CPK na dostęp do kompetencji wykonawczych Torpolu, a obu stronom na dostosowanie podziału ryzyka inwestycyjnego między zamawiającego i generalnego wykonawcę. Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o zgodę na dokonanie transakcji.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry