Zwyrtek & Wspólnicy: Zmiany, zmiany, zmiany

Zdjęcie ilustrujące artykuł "Zmiany, zmiany, zmiany" opublikowany w wydaniu 157. Artykuł opracowany przez Zwyrtek & Wspólnicy.

Zwyrtek & Wspólnicy: Zmiany, zmiany, zmiany

Jak zauważa Michał Zwyrtek – doradca podatkowy, partner w Kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy, członek Zarządu OIPH w Tychach – bieżący rok nie powinien być zbyt rewolucyjny, ale pojawią się pewne zmiany w systemie podatkowym, na które należy zwrócić uwagę

Biznes | 157: Biznes | Zwyrtek & Wspólnicy

System podatkowy powinien być przewidywalny, stabilny i sprawiedliwy. Nadchodzące zmiany w systemie podatkowym – jak wskazuje samo ministerstwo finansów w odpowiedzi na interpelację poselską – mają zmierzać do uproszczenia wszystkich procedur podatkowych i doprecyzowanie niejasnych przepisów – a to będzie się przekładać na większą efektywność samego systemu. W nadchodzącym roku najważniejsze zmiany dotkną:

Zmiany w CIT w 2024 roku. W rozliczeniu za 2024 r. pojawi się minimalny podatek dochodowy CIT, który ma dotyczyć dwóch sytuacji: podmiotów, które w danym roku podatkowym poniosły stratę, albo ich dochód wygenerował rentowność na poziomie 2 proc. Minimalny podatek dochody nie zastępuje jednak klasycznego CITu – może się zdarzyć tak, że spółka zapłaci w ciągu roku oba podatki (w sytuacji, kiedy wygeneruje dochód, ale ten dochód będzie na tyle niski, by rentowność nie przekroczyła 2 proc.). W takiej sytuacji jednak, jeśli przedsiębiorca zapłaci podatek minimalny, to jego kwotę będzie mógł odliczyć od następnego podatku CIT.

Minimalny podatek CIT nie będzie dotyczył m.in. podatników dopiero rozpoczynających działalność (przez pierwsze trzy lata podatkowe), tzw. małych podatników, podatników, którzy w danym roku uzyskali o 30 proc. mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku, podatników w stanie upadku czy podatników o rentowności powyżej 2 proc. w jednym z ostatnich 3 lat podatkowych.

Graniczny podatek węglowy CBAM – Carbon Border Adjustm ent Mechanism – mechanizm wyrównania cen na granicach. Dotyczy cen surowców półproduktów, których produkcja powoduje najsilniejsze emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Ma pozwolić na wyrównanie kosztów związanych z emisją CO2 dla towarów importowanych do UE i towarów unijnych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Zdjęcie ilustrujące artykuł "Zmiany, zmiany, zmiany" opublikowany w wydaniu 157. Artykuł opracowany przez Zwyrtek & Wspólnicy.

Tzw. „zielony podatek” będzie obowiązywał od 2026 roku, jednak już teraz, aż do grudnia do grudnia 2025 będzie obowiązywał okres przejściowy – w tym okresie nie będą pobierane opłaty, ale pojawi się obowiązek raportowania przez importerów towarów objętych CBAM (cement, żeliwo i stal, aluminium, nawozy, wodór i energię elektryczną. Towary objęte CBAM są szczegółowo wymienione w załączniku I do Rozporządzenia 2023/956. Zakres towarów będzie się z czasem poszerzał, aby pełniej odzwierciedlać sektory objęte EU ETS.

Najważniejsze zmiany w VAT. Przez pierwszy kwartał 2024 r. podtrzymana będzie stawka zero proc. VAT na żywność – na bieżący moment nie ustalono jeszcze, co z pozostałymi kwartałami. W nadchodzącym roku przedłużone będzie natomiast zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych na takich warunkach, jak w roku poprzednim. Kolejną zmianą będzie tzw. podatek od plastiku, naliczany do produktów gotowych do spożycia wydawanych w opakowaniach jednorazowych zrobionych z plastiku – najprawdopodobniej kwota tego podatku (ok.20-25 groszy) będzie doliczana do ceny produktu (co wpłynie też na wysokość VATu za tenże produkt).

Producenci produktów jednorazowych, które generują powstawanie śmieci – plastików, filtrów do wyrobów tytoniowych, chusteczek nawilżanych itp. będą ponosić też dodatkową opłatę, naliczaną najprawdopodobniej od wagi tych wyrobów. Nowością będzie także rezygnacja z konieczności wystawienia faktury zaliczkowej – teraz wystarczy jedna faktura końcowa. Zmiany obejmą także faktury korygujące do faktur zawierających numer identyfikacji w KSeF – od teraz na fakturze korygującej będzie się musiał pojawić numer KSeF tej faktury, której dotyczy korekta. Planowane jest również wprowadzenie 8 proc. stawki VAT dla usług kosmetycznych.

KSeF. Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów w zakresie polityki fiskalnej jest wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), czyli systemu informatycznego służącego zarządzaniu fakturami – ich wystawianiu, otrzymywaniu, przechowywaniu oraz oznaczaniu ich numerem identyfikującym. Na ten moment KSeF jest dobrowolny, miał być obowiązkowy 1 lipca 2024 roku, ale termin ten został przez resort finansów odroczony i najprawdopodobniej będzie to 1 kwietnia lub 1 lipca 2025 roku.

KSeF będzie umożliwiał wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych, które przyjmą format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Wejście KSeF będzie się wiązało z koniecznością zmian w systemach księgowych oraz procesach zakupowych i sprzedażowych u przedsiębiorców.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry