ARP SA dla rozwoju biznesu

ARP SA dla rozwoju biznesu

Dla wsparcia rozwoju firm z sektora MŚP utworzono regionalne Centra Obsługi Przedsiębiorców, które umożliwiają bezpośrednie dotarcie do oferty ARP SA przedsiębiorcom z całej Polski. Kluczowym zadaniem COP jest bezpośredni kontakt z interesariuszami i udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wsparcia rozwoju biznesu w Polsce i zagranicą

ARP SA | Biznes | Wydanie 154

COP jest miejscem, w którym eksperci ARP, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków, dopasowują ofertę produktową do faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe, pomagają w przygotowaniu wniosków o udzielenie finansowania oraz gromadzeniu dokumentacji transakcyjnej.

COP Katowice: Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach ul. Lompy 14 – III piętro, pok. 302 40-040 Katowice Tomasz Król, Dyrektor tomasz.krol@arp.pl

Europerspektywy ARP SA dla rozwoju biznesu

Oferta ARP SA jest uzupełnieniem oferty bankowej i stanowi istotny element rynku finansowego. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji, kapitału obrotowego, kontraktów a także refinansowania posiadanego zadłużenia. Zaletami finansowania oferowanego przez ARP jest indywidualne oraz elastyczne podejście do każdego projektu. Warunki finansowania są dostosowane do potrzeb wnioskodawcy – Agencji nie ogranicza prawo bankowe. Finansowanie ARP wyróżniają przejrzyste procedury oraz pełne wsparcie analityka w procesie pożyczkowym, a także brak ukrytych kosztów i opłat za rozpatrzenie wniosku.

Dla firm działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz inwestujących w ekologiczne projekty przygotowane zostały dedykowane specjalne oferty charakteryzujące się obniżoną w całym okresie finansowania marżą %. Środki pożyczki można przeznaczyć na finansowanie planowanych inwestycji jak również na refinansowanie posiadanego zadłużenia oraz poniesionych nakładów.

www.biznesportal.pl – ARP przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyło narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca może odnaleźć dopasowane do własnych potrzeb oferty finansowania i dofinansowania swojej działalności. Baza, która gromadzi informacje o środkach dostępnych w ramach funduszy europejskich oraz programów krajowych. Przedsiębiorcy znajdą w niej również informacje o dostępnych preferencyjnych kredytach, pożyczkach, gwarancjach.

Ofertę pożyczką uzupełnia oferowany przez ARP Leasing Sp. z o.o,. leasing maszyn, urządzeń, linii technologicznych oraz faktoring udostępniony poprzez KUKE Finance SA. Dzięki tej współpracy oferta finansowa, która jest dostępna w Centrach Obsługi Przedsiębiorców, jest w pełni komplementarna i jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania przedsiębiorców szukających wsparcia ich działalności.

Europerspektywy ARP SA dla rozwoju biznesu

ARP jest głównym podmiotem biznesowym w kraju zaangażowanym w rozwój polskiego ekosystemu innowacji dolin wodorowych. Przy katowickim oddziale ARP działa Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, której celem jest stworzenie regionalnego rynku wodoru w pełnym łańcuchu wartości technologii wodorowych. W ramach działań na rzecz promowania rozwoju rozwiązań niskoemisyjnych, w tym zagadnień wodorowych, rozpoczęto prace nad budową portalu wodorowego jako narzędzia do komunikacji wiedzy o zagadnieniach wodorowych. Instrument ten będzie dwukierunkowy, skierowany do szerokiego grona interesariuszy polskich oraz zagranicznych. Portal jest dostępny pod adresem www.h2poland.eu

ARP posiada również w swojej ofercie programy finansowane z funduszy europejskich, jednym z nich jest Sieć Otwartych Innowacji, gdzie ARP wspiera przedsiębiorstwa działające w Polsce w zakresie pozyskiwania i skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Agencja bierze udział w rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych, które są kluczowym elementem transformacji gospodarczej i energetycznej kraju. ARP S.A. inwestuje w sektory i technologie, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. Wspiera innowacje produktowe i projekty kluczowe w polskiej myśli technologicznej.

Polityka Nowej Szansy to program pomocowy realizowany w oparciu o Ustawę o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r. skierowany do przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie jest udzielane w ramach instrumentów pomocowych: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, pomoc na restrukturyzację. Powyższe instrumenty dedykowane są wszystkim przedsiębiorcom.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry