Czerwcowy Speed Business w Częstochowie

Czerwcowy Speed Business w Częstochowie

21 czerwca w Częstochowie odbyła się kolejna edycja spotkania biznesowego „Speed Business”, zorganizowana przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie

Miasto Częstochowa | RIPH | Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny | KSSE

Spotkanie odbyło się w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Spotkanie poprowadził Artur Siwek – wiceprezydent Rady RIPH. Uczestników powitali natomiast prezes RIPH Andrzej Broniewski wraz z prezydentem izby Tadeuszem Szymankiem.

Następnie goście mogli wysłuchać prelekcji, a w kolejnej części spotkania zostało zaprezentowane Mobilne Centrum Demonstracyjne Przemysłu 4.0. Po zwiedzaniu przeprowadzono rozmowy networkingowe.

Dziękujemy Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie za możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry