GIG: Akademia Barbórkowa

GIG: Akademia Barbórkowa

W siedzibie dyrekcji Głównego Instytutu Górnictwa odbyła się Akademia Barbórkowa.

Wydarzenia | Śląskie | GIG

Obchody Barbórki rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego. Następnie dyrektor GIG, prof. prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek przywitał gości, wśród których znaleźli się: posłowie na sejm RP: Ewa Kołodziej, Marek Gzik i Marek Wesoły, prezydent miasta Katowice Marcin Krupa, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski, prezes CSRG SA Piotr Buchwald, prezesi spółek górniczych, duchowieństwa, samorządu gospodarczego i służb mundurowych.

Akademia co roku jest okazją do podsumowań oraz wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Ważnym punktem w programie Akademii Barbórkowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest również uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów, którzy uzyskali te stopnie przed Radą Naukową GIG w mijającym roku.

Główny Instytut Górnictwa (GIG) jest instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministra Energii, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. Misją GIG jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe. Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Instytut prowadzi działalność certyfikacyjną i edukacyjno-szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry