GTL: Plan inwestycyjny 2024-2028

GTL: Plan inwestycyjny 2024-2028

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA (GTL) zaprezentowało program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2028

Wydarzenia | GTL | Katowice Airport

Program został opracowany przez ekspertów GTL SA we współpracy z firmą ARUP.

Kluczowym punktem programu inwestycyjnego jest budowa głównego terminalu pasażerskiego i powiązanego z nim układu drogowego. Program obejmuje również m.in. rozbudowę parkingów terenowych, budowę parkingu wielopoziomowego, stworzenie multimodalnego centrum przesiadkowego, integrującego transport autobusowy, kolejowy i lotniczy, budowę czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów, drugiego terminalu towarowego oraz budowę multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową.

Głównym założeniem koncepcji rozbudowy infrastruktury jest zwiększenie przepustowości infrastruktury terminalowej do 10 mln pasażerów rocznie w perspektywie do 2032 roku. Kluczowa jest również poprawa standardu i komfortu korzystania z terminali pasażerskich, integracja transportu zbiorowego do lotniska, modernizacja infrastruktury parkingowej i rozbudowa liczby miejsc postojowych, wzmocnienie infrastruktury do obsługi technicznej samolotów i rozwój strefy do obsługi frachtu lotniczego.

Zakładane efekty programu inwestycyjnego Katowice Airport to:

◾️ nowoczesna infrastruktura terminalowa o powierzchni 96 tys. m kw. umożliwiająca komfortową obsługę 10 mln pasażerów rocznie;

◾️ multimodalne centrum przesiadkowe, nowy przedterminalowy układ drogowy, nowe parkingi terenowy i parking wielopoziomowy (w sumie 13 500 miejsc parkingowych), multimodalny węzeł przeładunku towarów;

◾️ zwiększenie przepustowości infrastruktury do obsługi cargo lotniczego do poziomu ok. 75 tys. ton frachtu rocznie;

◾️ rozbudowa bazy technicznej do czterech hangarów o łącznej powierzchni 31 tys. m kw.;

◾️ wzrost liczby pracowników na lotnisku z 4,5 tys. do 8 tys.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry