MASTER wyróżniony w kategorii EKO-PRODUKT

MASTER wyróżniony w kategorii EKO-PRODUKT

Podczas Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości zorganizowanej przez Okręgową Izbę Przemysłowo–Handlową w Tychach w dn. 2.06.2023 r. – Spółka MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. została uhonorowana w kategorii EKO-PRODUKT, za wykorzystanie odpadów bio-kuchennych, jako materiału do produkcji organicznego produktu nawozowego, mogącego w znacznym stopniu redukować używanie nawozów sztucznych w rolnictwie – „MASTER—PLANT”

MASTER-Odpady | Tyski Lider Przedsiębiorczości | Pryzmat | Pryzmat Tychy

Nagrodę odebrał Mieczysław Podmokły – Prezes Zarządu MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.

Zmiany legislacyjne związane z gospodarką odpadami w naszym kraju wymuszają na operatorach instalacji przetwarzania odpadów prowadzenie nieustannego procesu modernizacji swoich zakładów. Tak też dzieje się w firmie MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. Wydane Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w tym również odpadów kuchennych. Spółka Master przyjęła jako szansę na dalszy zrównoważony rozwój.

Europerspektywy MASTER wyróżniony w kategorii EKO-PRODUKT

Mając do dyspozycji, w ramach nowoczesnej instalacji, reaktory do fermentacji, już od 2017 roku inżynierowie i technolodzy Spółki Master przystąpili do wykorzystania odpadów kuchennych jako materiału do produkcji organicznego produktu nawozowego – mogącego w znacznym stopniu redukować używanie nawozów sztucznych w rolnictwie. Prace koncepcyjne nad budową specjalistycznej instalacji prowadzono w latach 2017–2018, czego efektem było wybudowanie w 2020 r. modułu przygotowania selektywnie zebranych bioodpadów kuchennych do procesu fermentacji. Te działanie doprowadziło do powstania unikatowej w skali kraju instalacji fermentacji odpadów, która może wytwarzać ciekły środek nawozowy o handlowej nazwie „MASTER PLANT”. Jego pozytywny wpływ na jakość gleb potwierdziły Państwowe Instytuty Badawcze takie jak: Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Ogrodnictwa, a także Instytut Ochrony Środowiska.

Europerspektywy MASTER wyróżniony w kategorii EKO-PRODUKT

Pozwoliło to na uzyskanie pierwszej – w skali kraju – decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju wydanej dnia 11.10.2022 r. na wprowadzenie do obrotu ciekłego środka poprawiającego właściwości gleby wytwarzanego z selektywnie zbieranych odpadów kuchennych.

Działania te w znacznym stopniu przyczyniają się do podniesienia poziomu odzysku recyklingu dla Gmin Udziałowców. Jest to doskonały przykład gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym i współtworzenie ekowartości dla klienta i kooperatora, a także społeczeństwa w strategicznej perspektywie rozwoju. Właściwe wykorzystanie potencjału bioodpadów przyczynia się także do samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez produkcję znacznej ilości energii elektrycznej, na ten czas jest to ponad 6000 MWh na rok.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry