MPGK Katowice stawia na nowoczesność

MPGK Katowice stawia na nowoczesność

Zhermetyzowana instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz farma fotowoltaiczna Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach to jedne z najnowszych inwestycji katowickiego przedsiębiorstwa.

Biznes | Biznes: 156 | MPGK Katowice

Ich zwiedzanie poprzedziła część konferencyjna 62. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta. Coroczne spotkanie przedstawicieli spółek, które zajmują się oczyszczaniem miast to okazja do wymiany cennych doświadczeń.

„Podczas konferencji, w której wzięło udział ok. 300 osób, rozmawialiśmy m.in. o zmianach w prawie i obowiązkach dotyczących gospodarowania odpadami, o wyzwaniach, które czekają nas w przyszłości, a także o wpływie wprowadzenia systemu kaucyjnego na przychodową stronę prowadzenia systemu gminnego” – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Europerspektywy MPGK Katowice stawia na nowoczesność

Jednym z tegorocznych gospodarzy wydarzenia, które odbyło się między 20 a 22 września 2023 r. w Wiśle, było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Katowic. MPGK na co dzień zajmuje się przede wszystkim odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – głównie z terenu gminy Katowice. Tabor spółki liczy 65 pojazdów specjalistycznych. Dodatkowo w okresie letnim na ulice Katowic wyjeżdża 35 zamiatarek, a zimą 40 pługopiaskarek i ciągników. Wszystkie te działania operacyjne wykonuje 260-osobowa załoga.

Rocznie MPGK odbiera ok. 125 tys. ton odpadów, z czego ponad 45 proc. to frakcje zbierane u źródła w sposób selektywny. Odpady trafiają do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, gdzie są MPGK w Katowicach stawia na nowoczesność segregowane poszczególne frakcje surowcowe (np. karton, gazety, butelki PET wg kolorów, tetrapack, szkło) i doczyszczane. Frakcje biodegradowalne są kompostowane bądź stabilizowane, a z odpadów, których nie można poddać tym procesom, wytwarzane jest paliwo alternatywne, tzw. RDF.

W samym zakładzie odzysku zatrudnionych jest 150 pracowników, a w całym przedsiębiorstwie 550 osób.

Nowoczesna hermetyczna hala

Ostatnie lata to okres inwestycji w unowocześnianie zakładu. W 2022 r. uruchomiona została zhermetyzowana hala manewrowa wraz z reaktorami, których zadaniem jest doszczelnienie końcowego etapu przetwarzania odpadów zmieszanych. Cały proces przebiega teraz w zamkniętych szczelnych obiektach, z których powietrze, jak również odcieki, kierowane są do wielostopniowych instalacji oczyszczania. Ich łączna powierzchnia to 3 554,4 m2. Dzięki uruchomieniu nowego obiektu końcowy proces stabilizacji frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych nie odbywa się jak dotychczas w pryzmach na świeżym powietrzu, a w 10 nowych żelbetowych bioreaktorach.

Europerspektywy MPGK Katowice stawia na nowoczesność

„Hermetyzacja polega na tym, że odpady od momentu wjazdu specjalistycznymi pojazdami na teren zakładu aż do zakończenia procesu przetwarzania znajdują się w obiektach zamkniętych. Odpady zmieszane rozładowywane są w hali przyjęć. Następnie przenośnikami są kierowane do hali przetwarzania, gdzie w wyniku mechanicznego przetwarzania odzyskiwana jest frakcja surowcowa oraz frakcja energetyczna, z której wytwarzany jest substytut węgla w postaci paliwa alternatywnego dla cementowni i przemysłu ciepłowniczego.

Transport pomiędzy tą częścią instalacji a magazynami paliwa odbywa się hermetycznymi przenośnikami pneumatycznymi. Druga część zakładu to część biologiczna. Tam trafiają odpady biodegradowalne. W 34 żelbetowych reaktorach, z wykorzystaniem napowietrzania oraz, w razie potrzeby, zraszania, w ciągu 8 tygodni zachodzi proces stabilizacji odpadów, które następnie zostają przesiane. Dopiero po tym czasie nadają się do odzysku lub unieszkodliwienia” – wyjaśnia wiceprezes MPGK.

Kiedyś składowisko odpadów, dziś farma fotowoltaiczna

MPGK Katowice stawia także na energię odnawialną. W miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna, która stanowi pierwszą tak dużą inwestycję w fotowoltaikę w mieście. Moc instalacji to 1 MW. Składa się na to 2160 paneli fotowoltaicznych, a obiekt zajął teren zamkniętej kwatery o powierzchni 17,5 tys. m2. Wyprodukowana energia wykorzystywana jest głównie na własne potrzeby Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów.

Europerspektywy MPGK Katowice stawia na nowoczesność

W przyszłości paneli będzie więcej. Obecnie zajmują one jedną zrekultywowaną kwaterę składowiska, druga jest w trakcie rekultywacji. W przyszłości i na tej kwaterze zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Plany inwestycyjne obejmują także trzecią kwaterę, która jeszcze przez najbliższe 5 lat służyć będzie do składowania odpadów. 

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry