Otwarcie Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

Otwarcie Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

Powstanie Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego (GIT) to ważna inicjatywa dla Śląska, ale także dla Polski

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny | Politechnika Śląska

Połączenie siły trzech górnośląskich instytutów, Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, w jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę to nowa jakość oraz większe możliwości kooperacji na arenie międzynarodowej.

Działalność nowego instytutu wpisuje się w 4 kluczowe kierunki badawcze Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacja Cyfrowa, Inteligentna Mobilność, Zrównoważona Gospodarka i Energia oraz Zdrowie. Centra badawcze Łukasiewicz – GIT będą prowadzić prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych.

Dzięki nowej organizacji Łukasiewicz – GIT stanie się atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw działających w wielu sektorach gospodarki. Nowy instytut to ponad 300 pracowników, niemal 88 mln rocznego budżetu, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej, zlokalizowany w 4 centrach badawczych. Stworzenie zespołów z obecnych i przyszłych pracowników pionów badawczych instytutów pozwoli na wykorzystanie w sposób optymalny wiedzy i umiejętności pracowników w kreowaniu nowych rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Pracownicy wszystkich trzech Instytutów posiadają bowiem wiedzę w określonych specjalizacjach, które przy połączeniu będą się nawzajem uzupełniać.

Symboliczne otwarcie Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego odbyło się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny „Potencjał Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego”, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskie, dr hab. Joanna Wojewoda-Budka, Prof. Instytutu PAN, dr Janusz Michałek Prezes KSSE, dr Andrzej Dybczyński Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz prof. dr hab. inż. Adam Zieliński Dyrektor Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego) Debatę poprowadzi Marcin Fidler – ekspert w dziedzinie energetyki, paliw płynnych i gazów, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności, autor książki #WynalazcyPL.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry