Raport Silesia Convention Bureau

Raport Silesia Convention Bureau

Silesia Convention Bureau opublikowało raport z badania strony podażowej rynku wydarzeń biznesowych w województwie śląskim. To pierwsze tego typu badanie w Polsce

Wydarzenia | Silesia Convention Bureau

Województwo śląskie jako pierwsze w Polsce zostało przebadane w zakresie potencjału turystyki biznesowej pod kątem dostępnych obiektów wydarzeń biznesowych. Projekt badawczy trwał kilka miesięcy i wzięło w nim udział prawie tysiąc podmiotów, w których realizowane są różnego rodzaju spotkania biznesowe.

Na zlecenie Silesia Convention Bureau badanie zrealizowało Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Obie uczelnie są członkami konsorcjum Silesia Convention Bureau. Kolejnym etapem będzie zbadanie strony popytowej rynku wydarzeń biznesowych w województwie śląskim.

Europerspektywy Raport Silesia Convention Bureau

W raporcie możemy przeczytać m.in., że w świetle przeprowadzonych badań województwo śląskie stanowi atrakcyjną destynację dla turystyki biznesowej. Co więcej, w porównaniu do innych województw w Polsce, cechuje je bardzo wysoki potencjał społeczno-gospodarczy i dostępność komunikacyjna. W regionie rozbudowano infrastrukturę, która jest niezbędna do organizacji wydarzeń biznesowych.

Jak czytamy: „potencjał materialny dla realizacji wydarzeń biznesowych i spotkań konferencyjnych (m.in. obiekty wydarzeń, infrastruktura komunikacyjna, zaplecze noclegowe, ogólna atrakcyjność turystyczna) województwa śląskiego stwarza duże możliwości dla organizowania zróżnicowanych specyfiką, rangą, wielkością, czasem trwania, zasięgiem oddziaływania, wydarzeń biznesowych w tym regionie. (…) Zidentyfikowane zróżnicowanie potencjału materialnego województwa śląskiego dla realizacji wydarzeń biznesowych, przyczynia się także do jego atrakcyjności na rynku turystyki biznesowej w Polsce oraz zdecydowanie wyróżnia województwo śląskie na tle innych”.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry