Skarbiec TFI S.A. – Asset Management

Skarbiec TFI S.A. – Asset Management

Na pytania odpowiada Artur Siwek, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Skarbiec TFI SA | Biznes | Wydanie 153

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powstało w 1997 roku. Chyba niewiele podmiotów w Polsce może pochwalić się takim stażem?

Zgadza się. Skarbiec TFI S.A. powstało jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Skarbiec jest regularnie doceniany przez rynek, nie tylko przez Klientów, ale również niezależnych ekspertów oceniających skuteczność i efektywność działań firm z sektora finansowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zostaliśmy uhonorowani 50 różnymi nagrodami i wyróżnieniami. Skarbiec TFI było wybierane kilkukrotnie najlepszym TFI na rynku przez niezależne źródła takie, jak Dziennik Rzeczpospolita, serwis Analizy Online oraz Dziennik Parkiet. Staramy się także wytyczać szlaki na rynku finansowym podejmując się nowych wyzwań. Przykładem takich działań jest działalność z zakresu zarządzania portfelami – tzw. Asset Management. Aktualnie zarządzamy kwotą ok. 1,5 mld złotych.

Na czym polega usługa Asset Management?

Jest to usługa świadczona przez Skarbiec TFI na podstawie wydanego w 2006 roku zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) dotyczącego rozszerzenia przedmiotu działalności o zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Umowa zarządzania aktywami (Umowa Asset Management) to umowa zawierana przez właściciela rachunku, na którym pierwotnie zdeponowane są środki finansowe z podmiotem finansowym (Asset Manager / Zarządzający) na prowadzenie działalności polegającej na dokonywaniu transakcji w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie inwestycji w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe. Umowa określa w sposób szczegółowy ramy współpracy, tj. cel inwestycyjny, zasady komunikacji, strategię inwestycyjną, wynagrodzenie oraz inne istotne dla obydwu stron parametry.

Europerspektywy Skarbiec TFI S.A. - Asset Management
Europerspektywy Skarbiec TFI S.A. - Asset Management

Kto powinien korzystać z Asset Management?

Usługa zarządzania aktywami kierowana jest do wszystkich podmiotów posiadających nadwyżki pieniężne i szukających możliwości generowania dodatkowych pożytków poza swoją główną działalnością. Usługa Asset Management jest zatem przeznaczona dla podmiotów, które chcą, aby posiadane przez nich środki finansowe pracowały w sposób jak najbardziej efektywny. Mogą to być zarówno środki stanowiące tzw. poduszkę finansową, jak również środki gromadzone w celu przeprowadzenia w przyszłości inwestycji np. w środki trwałe. Naszymi klientami są m.in. renomowane Uczelnie Wyższe, które przy naszym wsparciu inwestują posiadane środki przy zwróceniu uwagi na konieczność znaczącego ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Jakie korzyści można uzyskać z usługi Asset Management?

Celem zarządzających usługą Asset Management jest uzyskanie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku, gdyby podmiot inwestował samodzielnie w lokaty i papiery wartościowe. Jest to możliwe przede wszystkim ze względu na profesjonalizm i szeroką wiedzę Doradców Inwestycyjnych zajmujących się portfelami. Dodatkowo, ze względu na charakter działalności, Skarbiec jako stały uczestnik rynku kapitałowego ma możliwość uzyskania korzystniejszych stawek prowizji od transakcji, co często w sposób znaczący wpływa na rentowność portfeli. Asset Management jest atrakcyjną formą inwestowania, niestety niedostępną dla wszystkich. Ograniczeniem jest wielkość portfela, jednakże jako Skarbiec TFI oferujemy również inne rozwiązania, które są także atrakcyjne dla klientów.

Jak na usługę Asset Management wpływają trendy rynkowe?

To zależy przede wszystkim od strategii inwestycyjnej, jaką wybierze klient. Osobiście jestem zwolennikiem bezpiecznych strategii, opartych o najbezpieczniejsze instrumenty finansowe. Ciężko wypracowane owoce pracy naszych klientów muszą być dobrze zaopiekowane.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry