Śląskie: Przebudowa DW 491

Śląskie: Przebudowa DW 491

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę na przebudowę DW 491 od granicy Częstochowy do granicy województwa śląskiego

Wydarzenia | Urząd Marszałkowski

Koszt inwestycji to 350 mln zł.

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie kłobuckim, gdzie DW 491 posiada jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch częściach – od granicy województwa do miejscowości Łobodno (długość odcinka 17 km) i od miejscowości Łobodno do granicy Częstochowy (długość odcinka 11 km). Wartość robót budowlanych to w przypadku pierwszej części – 204,4 mln zł, a drugiej – 146 mln zł. Łącznie to 350,4 mln zł.]

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę na przebudowę DW 491 od granicy Częstochowy do granicy województwa śląskiego.

Realizacja inwestycji obejmuje przebudowę: drogi klasy technicznej G (główna), skrzyżowań drogi z istniejącą siecią drogową, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, oznakowanie, wyposażenia drogi (odwodnienie, drenaż, oświetlenie), kanału technologicznego, 6 obiektów mostowych, w tym wiaduktu nad linią kolejową, przejazdów gospodarczych, przepustów, urządzeń ochrony środowiska, kolidującej infrastruktury technicznej.

W wyniku przebudowy DW 491 parametry techniczne drogi zostaną dostosowane do prognozowanego ruchu, poprawi się bezpieczeństwo użytkowników ruchu poprzez budowę wyodrębnionych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, montaż elementów bezpieczeństwa, przebudowę skrzyżowań i poprawę odwodnienia drogi.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry