Węglokoks i Bogdanka zaczynają współpracę

Węglokoks i Bogdanka zaczynają współpracę

Podczas odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Stalowego STEEL 2023 przedstawiciele obu spółek podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia współpracy

Wydarzenia | Węglokoks S. A. | Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Sygnatariuszami dokumentu zostali: ze strony Węglokoksu – prezes zarządu Tomasz Heryszek oraz wiceprezes zarządu ds. grupy kapitałowej Marek Akciński; ze strony „Bogdanki” – prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz z-ca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Dariusz Dumkiewicz.

Obecnie obie Spółki wdrażają niedawno opracowane strategie rozwoju, których celem jest umocnienie ich pozycji na rynku. Węglokoks S.A. stawia przede wszystkim na rozwój wchodzących w skład Spółki zakładów hutniczych oraz planuje inwestycje w nowoczesne linie produkcyjne. Dla Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. długoterminowa strategia rozwoju oznacza natomiast dążenie do przekształcenia się w Koncern Multisurowcowy. Ten kierunek rozwoju zakłada dostarczanie różnorodnych surowców dla wielu branż gospodarki, w tym między innymi dla przemysłu hutniczego.

„Zapewnienie stabilnych dostaw surowców jest dla zakładów hutniczych sprawą najwyższej wagi. Partnerami w takim łańcuchu dostaw mogą być wyłącznie firmy o najwyższym stopniu wiarygodności. Cieszymy się, że możemy współpracować z takimi przedsiębiorstwami jak Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – powiedział Tomasz Heryszek.

„Dostęp do ekspertyzy górniczej i technologii, które posiada Lubelski Węgiel Bogdanka, stwarza potencjał do identyfikacji i eksploatacji złóż surowców strategicznych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. Ogromnie cieszymy się, że będziemy współpracować z Węglokoksem w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wsadu żelazonośnego dla planowanej huty” – powiedział natomiast Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW „Bogdanka” S.A. „Jako kluczowy uczestnik polskiego przemysłu wydobywczego, chcemy odgrywać istotną rolę w strategii kompleksowego rozwoju łańcucha wartości w segmencie hutniczym, a poprzez to przyczyniać się do budowania suwerenności surowcowej, energetycznej i przemysłowej Polski” – dodał.

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry