Zwyrtek: ESG. Od czego zacząć?

Zwyrtek: ESG. Od czego zacząć?

ESG – proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników

Biznes | Biznes: 155 | Zwyrtek & Wspólnicy

Odpowiada Michał Zwyrtek – doradca podatkowy, partner w Kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy, członek Zarządu OIPH w Tychach

W dzisiejszych czasach, gdy coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie ESG. ESG może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak poprawa wydajności, obniżenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności i poprawa wizerunku. Jednak wdrażanie ESG to złożony proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników. Firma musi określić swoje cele i priorytety w zakresie ESG, zebrać dane i przeprowadzić analizę, opracować strategię i wdrożyć ją w życie. Oprócz tego firma musi monitorować postępy w zakresie ESG i dokonywać niezbędnych dostosowań.

Co na początek? Wdrożenie ESG w firmie to złożony proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników i kadry zarządzającej. Aby go rozpocząć, należy określić, co firma chce osiągnąć w zakresie ESG:

 1. Określić cele i priorytety ESG. Na tym etapie należy zastanowić się, w jakich obszarach firma chce się rozwijać i jakie cele chce osiągnąć w zakresie ESG. Istotne jest, aby cele były ambitne, ale jednocześnie realistyczne i możliwe do osiągnięcia.
 2. Ustanowić strukturę zarządzania ESG. Odpowiedzialność za wdrożenie i realizację strategii ESG powinna spoczywać na wyznaczonej osobie lub zespole. Ważne jest, aby osoby te miały odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie ESG.
 3.  Zidentyfikować kluczowe czynniki ryzyka i możliwości ESG. Na tym etapie należy przeanalizować obecną sytuację firmy w zakresie ESG i zidentyfikować obszary, w których istnieje ryzyko lub możliwości.
 4. Opracować plan działania ESG. Plan działania powinien zawierać konkretne kroki, które firma podejmie w celu osiągnięcia swoich celów ESG.
 5.  Monitorować i raportować postępy w zakresie ESG. Ważne jest, aby regularnie monitorować postępy w zakresie ESG i raportować je interesariuszom.

Wdrażanie ESG w firmie może być korzystne dla wielu stron. Może pomóc firmie poprawić swoją wydajność, obniżyć koszty, zwiększyć konkurencyjność i poprawić swój wizerunek. Należy również pamiętać, że to proces ciągły, który wymaga regularnego ESG. Od czego zacząć? Przeglądu i aktualizacji. Ważne jest, aby firma była otwarta na zmiany i dostosowywała swoją strategię ESG do zmieniających się warunków.

Europerspektywy Zwyrtek: ESG. Od czego zacząć?
Michał Zwyrtek – doradca podatkowy, partner w Kancelarii Zwyrtek & Wspólnicy, członek Zarządu OIPH w Tychach

Oto kilka dodatkowych wskazówek, które mogą wspomóc wdrożenie:

 1. Zacznij od małych kroków. Nie próbuj wdrożyć zbyt wielu zmian naraz. Zacznij od kilku kluczowych obszarów, które mają największy wpływ na firmę.
 2. Wykorzystaj zaangażowanie pracowników. Ważne jest, aby pracownicy byli zaangażowani w proces wdrożenia ESG (szkolenia, kampanie informacyjne i budowanie kultury organizacyjnej opartej na ESG).
 3.  Szukaj partnerstwa. Współpraca z innymi firmami i organizacjami może pomóc firmie w osiągnięciu swoich celów ESG.
 4. Korzystanie z narzędzi i zasobów. Dostępnych jest wiele narzędzi i zasobów, które mogą pomóc firmom wdrożyć ESG. Warto skorzystać z tych możliwości.
 5. Bądź otwarty na zmiany. W zakresie ESG nie ma gotowych rozwiązań. Firma musi być otwarta na zmiany i dostosowywanie swojej strategii w miarę rozwoju sytuacji. Jak ESG może pomóc w relacjach z kontrahentami?

ESG może pomóc w relacjach z kontrahentami na kilka sposobów:

 1. Poprawa zaufania i relacji. Firmy, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są postrzegane jako bardziej wiarygodne i godne zaufania. Może to ułatwić budowanie relacji z kontrahentami i prowadzić do długoterminowych partnerstw.
 2. Ograniczenie ryzyka. Firma, która działa w sposób odpowiedzialny społecznie, jest mniej podatna na ryzyko związane z ESG, takie jak ryzyko reputacyjne, ryzyko finansowe i ryzyko prawne. Może to ułatwić kontrahentom współpracę z tą firmą.
 3. Wzmocnienie konkurencyjności. Firmy, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad firmami, które tego nie robią. Konsumenci i inwestorzy coraz częściej wybierają firmy odpowiedzialne społecznie, co może prowadzić do zwiększenia przychodów i zysków. ESG może być cennym narzędziem do poprawy relacji z kontrahentami. Firmy, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są postrzegane jako bardziej wiarygodne, godne zaufania i konkurencyjne.

A jak z pracownikami? ESG może mieć pozytywny wpływ na relacje z pracownikami na kilka sposobów:

 1. Poprawa zaangażowania i motywacji. Pracownicy, którzy pracują dla firm, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są bardziej zaangażowani i zmotywowani. Może to wynikać z poczucia, że ich praca ma pozytywny wpływ na świat.
 2. Zwiększenie satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy pracują dla firm, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Może to wynikać z poczucia, że ich firma podziela ich wartości i troszczy się o swoich pracowników.
 3. Ograniczenie rotacji pracowników. Pracownicy, którzy pracują dla firm, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są mniej skłonni do zmiany pracy. Może to wynikać z poczucia, że ich firma jest dobrym miejscem do pracy.

Jak zaangażować pracowników? ESG może być cennym narzędziem do poprawy relacji z pracownikami. Firmy, które działają w sposób odpowiedzialny społecznie, są postrzegane jako bardziej przyjazne pracownikom i lepsze miejsca do pracy. Zaangażowanie pracowników we wdrożenie ESG jest kluczowe dla sukcesu tego procesu. Pracownicy są kluczowymi interesariuszami firmy i mają wiedzę i doświadczenie, które mogą być wykorzystane do opracowania i wdrożenia skutecznych rozwiązań ESG. Kilka wskazówek:

 1. Wyjaśnij pracownikom, dlaczego ESG jest ważne dla firmy. Pracownicy muszą to zrozumieć, aby mogli się zaangażować w ten proces.
 2. Opracowanie strategii zaangażowania pracowników. Firma powinna opracować strategię zaangażowania pracowników, która określi, w jaki sposób pracownicy zostaną zaangażowani w proces wdrożenia ESG.
 3. Szkolenie pracowników. Firma powinna przeszkolić pracowników w zakresie ESG, aby mogli zrozumieć kwestie związane z ESG i w jaki sposób mogą przyczynić się do ich rozwiązania.
 4. Rozmowy i konsultacje z pracownikami. Firma powinna prowadzić regularne rozmowy i konsultacje z pracownikami, aby zbierać ich opinie i informacje zwrotne na temat działań ESG firmy.
 5. Nagrody i uznanie. Firma powinna nagradzać i uznawać pracowników za ich zaangażowanie w działania ESG. Poprzez zaangażowanie pracowników firma może zdecydowanie zwiększyć swoje szanse na sukces we wdrażaniu ESG.
Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry