Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej

30 listopada 2022 roku w siedzibie SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. odbyło się Zebranie Zwyczajne- spotkanie sprawozdawczo-wyborcze RSD PAN Walne Zgromadzenie Członków #BeskidzkaIzbaGospodarcza. W czasie spotkania podsumowano ostatnie cztery lata w działalności Izby. Podziękowano ustępującej Radzie Izby oraz Komisji Rewizyjnej, które otrzymały absolutorium za lata 2019-2022. Walne Zgromadzenie wybrało również nową Radę Izby i Komisję Rewizyjną. Nowym Prezesem Izby został Maciej Jeleń – Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, a członkami Prezydium Izby Dorota Korczyk –Wiceprezes Korczyk Sp. z o.o., Anna Szczęśniak – Prokurent SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. oraz Janusz Targosz – Prokurent Jantar Spółka z o.o.

Beskidzka Izba Gospodarcza

Udostępni artykuł:

Artykuły z kategorii

Scroll to Top
Przewiń do góry